A

IKINÄ Kaatumisten ehkäisy

IKINÄ-toimintamalli toimii viitekehyksenä kaatumisvaaran arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa kaikille iäkkäiden kanssa toimiville ammattiryhmille.
Tehokkaan ja tuloksellisen kaatumisten ehkäisyn perustana on iäkkään yksilöllisten kaatumisille altistavien syiden eli kaatumisten vaaratekijöiden kartoittaminen.
Selvittämällä, mitkä tekijät lisäävät ja kuinka paljon iäkkään kaatumisalttiutta, määritetään henkilön "kaatumisvaara".

Kaatumisvaaran arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää tai poistaa arvioinnissa havaitut kaatumisille altistavat vaaratekijät.
Kaatumisen ja kaatumistapaturmien ehkäisytyö on parhaimmillaan monialaista yhteistoimintaa, johon osallistuvat iäkkäiden asioista päättävät, palveluntarjoajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä iäkäs itse ja hänen läheistensä.

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyön perustana on tietous kaatumisista ilmiönä, niiden määrästä ja seurauksista. Kaatumisten yleisyydestä ja keinoista ehkäistä kaatumisia on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Tutkimustiedon hyödyntäminen ja tehokkaiden ehkäisytoimien juurruttamien pysyviksi käytännöiksi antaa mahdollisuuden vähentää iäkkäiden kaatumisia ja niiden seurauksia (THL 2016.)

 

IKINÄ Kaatumisten ehkäisyn testit ja lomakkeet:
Omahoidon_lomakkeet,_ohjeet_ja_testit/Järvenpää

Lue lisää Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen verkkosivuilta:
IKINÄ -toimintamalli (THL)

Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut

 

Yli 65-vuotiaiden viikoittainen liikuntapiirakka

Yli 65 -vuotiaiden liikuntapiirakka

65 vuotta täyttäneiden terveysliikunnan suositus on muokattu Liikuntapiirakaksi UKK -instituutissa.

Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia sekä ylläpitää ja parantaa toimintakykyä.
Liikkuminen myös ehkäisee kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja.

Suositus korostaa lihasvoiman tärkeyttä ikääntyneille. Tasapaino ja ketteryys puolestaan lisäävät liikkumisvarmuutta ja ehkäisevät kaatumisia.
Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, joiden liikkumiskyky on heikentynyt tai jotka ovat kaatuilleet.

Liikkuminen on hyvä jakaa useammalle päivälle viikossa. Jo kymmenen minuutin reippaat liikuntatuokiot edistävät terveyttä, kunhan niitä kertyy riittävästi viikon mittaan.
Vähäinenkin liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on säännöllistä.
Jos liikkumisessa on ollut taukoa, maltillinen aloittaminen on paikallaan. Kävely sopii kaikille, ja erityisen tehokasta arkiliikuntaa on portaiden nouseminen (UKK-instituutti 2017)