A

Ikääntyneiden perhehoito

 

Ikääntyneiden perhehoidon tavoitteena on turvata asiakkaan hoito ja huolenpito osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalla. Järvenpää on asettanut tavoitteeksi, että osa ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvasta lisäystarpeesta suunnataan perhehoitoon. Lyhytaikaisella ja osavuorokautisella perhehoidolla voidaan tukea kotihoidon ja omaishoidon rinnalla itsenäistä omassa kodissa tapahtuvaa asumista mahdollisimman pitkään.

Lisätietoja asumispalveluohjaaja Taina Hidrell, p. 040 315 3542 tai asumispalvelupäällikkö Tuija Nuutinen p. 040- 315 3547