A

Ikäihmisenä Järvenpäässä

Ikääntyneiden toiminnan ja palvelujen lähtökohtana on, että järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista tai iästä.

Toiminnan ja palvelujen painopisteinä ovat
• osallisuus ja vaikuttaminen
• terveydentila ja toimintakyky
• laadukkaat ja tavoitteita vastaavat palvelut
• turvallinen asuminen ja ympäristö

Jokaisella järvenpääläisellä ikääntyneellä on oikeus omien voimiensa mukaiseen aktiiviseen elämään, jossa sosiaalinen kanssakäyminen ja vaikuttaminen omaan elämään koskettaviin ratkaisuihin halutaan tehdä mahdollisimman vaivattomaksi. Järvenpäässä ikääntyneiden hyvinvointi on ikääntyneiden itsensä, heidän läheistensä, kaupungin, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteinen asia.

Järvenpäässä on laadittu Ikäihmisenä Järvenpäässä - Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2014-2017 (pdf). Suunnitelman mukaan kaupungissamme panostetaan palveluihin, jotka tukevat kotona asumista, kehittävät kokonaisvaltaisesti omaishoitoa ja parantavat ikäihmisten osallistumis-, vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuuksia. Myös Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan alaisen eläkeläisneuvoston koko toimintakauden keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa erityisesti näiden palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Vasemmalla olevan valikon kautta löydätte lisää tietoa ikääntyneille suunnatusta toiminnasta ja palveluista.

Ikääntyneiden hyvinvointiesitteemme Aina on oikea ikä löytyy täältä.