A

Tervetuloa ikäihmisille suunnatuille sivuille!

Hyvinvointia vuosiin

Mielekästä tekemistä
Harrastus- ja virkitysmahdollisuuksia järjestävät monet järvenpääläiset yhdistykset, yhteisöt ja Järvenpään kaupunki. 
 
Myllytien toimintakeskus
Myllytien toimintakeskus on avoin kohtaamispaikka, jossa voit osallistua erilaisiin ryhmiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
 
Hyvinvointi ja terveys
Terveyden edistämisen toimilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Neuvonta ja ohjaus

Tukea ja neuvoja kotona asumiseen.
p. 040 315 3000
arkisin klo 9-11 
 
Seniorineuvontaan voitte olla yhteydessä, kun tunnette tarvitsevanne apua arjessanne tai tietoa kotona asumista tukevasta toiminnasta ja palveluista. 

Kun tarvitset palveluja

Kotihoito
Kotihoidon tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa. 
 
Omaishoito
Omaishoito mahdollistaa kotona asumisen omaisen tai läheisen antaman avun turvin.  
 
Ympärivuorokautisen hoivan palvelut
Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja/ tai omaishoidon turvin.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta 1.1.2019 alkaen

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Kuntayhtymä on valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia ja on mukana mm. valinnanvapauskokeilussa. Vuoden 2018 kuntayhtymä vastaa alueensa jäsenkuntien sote-palveluiden järjestämisestä, mutta 1.1.2019 alkaen myös kuntien sote-palvelujen tuotannosta.  

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu

Keski-Uudenmaan alueella on meneillään STM:n rahoittama valinnanvapauskokeilu. Kokeilu on alkanut vuonna 2017 ja se kestää vuoden 2018 loppuun saakka.
 
Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) valinnanvapauskokeilun tavoitteena on kerätä tietoa ja kokemuksia uusista toimintatavoista sote-uudistusta varten.
 
Kokeilussa voit halutessasi valita mm. hoitaja- ja lääkärivastaanottopalveluidesi ja suun terveydenhuollon palvelutuottajan. Valinta tehdään mukaan ilmoittautuneiden yksityisten palvelutuottajien joukosta.
 
Vastaanottopalvelujen kokeiluun voivat osallistua kaikki Keski-Uudenmaan kuntien asukkaat ja suun terveydenhuollon kokeiluun kuntien täysi-ikäiset asukkaat.
 
Lisäksi alueella kokeillaan paljon palveluita käyttävien valittujen asiakasryhmien kanssa henkilökohtaista budjettia. Henkilökohtainen budjetti on kunnan myöntämä rahamäärä, jolla asiakas voi ostaa yhdessä asiakasohjaajan kanssa sovittuja ja itselleen parhaiten toimivia palveluja. Henkilökohtaisen budjetin kokeilusta kiinnostuneet voivat ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman kunnan asiakasohjaajaan. Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa on Keski-Uudenmaan kuntien lisäksi mukana Sipoo, Porvoo ja Lohja.