A

Ilmasto ja energia

KUUMA-kuntien ilmastokatsaus

Ilmastokatsaus seuraa ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja kuntien ilmastotyön etenemistä. Katsaus ilmestyy kerran tai kahdesti vuodessa, ja siinä esitellään hyviä energiatehokkuustoimenpiteitä eri kunnista.

Uusimman KUUMA-ilmastokatsauksen voit lukea KUUMA-ilmastoryhmän sivulta.

Strateginen ilmasto-ohjelma

KUUMA-kuntien strategisen ilmasto-ohjelman (2010) tavoitteena on vähentää alueellisin keinoin alueen kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Määrällisenä tavoitteena on vähentää seudulla asukasta kohden laskettuja kasvi­huone­kaasu­pääs­töjä vähintään neljänneksellä vuoden 2006 ⁄ 2008 tasosta vuoteen 2020.

Katso strateginen ilmasto-ohjelma tältä sivulta

Fortumin biovoimalaitos

Fortum käynnisti Järvenpään uuden biovoimalaitoksen vaiheittain kevään 2013 aikana. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Järvenpään biovoimalaitos

Kuntien energiatehokkuussopimus 2017-2025

Järvenpään kaupunki on liittynyt energiatehokkussopimukseen myös kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää energiatehokkussopimuksista.