A

KIELET LUKUVUONNA 2020-2021

Järvenpään Opiston kielten opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet selvitä arkielämän tilanteissa vieraalla kielellä ja lisätä eri kulttuurien tuntemusta. Valittavana on 15 kieltä. Monessa kielessä opiskelun voi aloittaa aivan alkeista tai kohentaa kielitaitoaan jatkokursseilla. Kurssit ovat kussakin kielessä tasojärjestyksessä helpoimmasta vaikeimpaan. Taitotasomerkinnät ovat viitteellisiä ja perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen.  Parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi  opiskeltavaa kieltä kannattaa harjoitella myös kotona.  Mikäli kurssilla käytetään oppikirjaa, opiskelija huolehtii itse sen hankkimisesta. Lista kursseilla käytettävistä oppikirjoista on toimitettu paikalliseen kirjakauppaan. Kirjaa ei tarvita ensimmäisellä opintokerralla, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.  Kurssien sisällöt ja opetusmateriaalit on suunniteltu aikuisten tarpeita vastaaviksi. Alle 16-vuotiaiden on syytä tarkistaa kurssin sopivuus ennen ilmoittautumista.

TAITOTASOKUVAUKSET 

PERUSTASON   KIELENKÄYTTÄJÄ

A1

Ymmärtää   kaikkein yleisimpiä sanontoja kun puhutaan hitaasti ja selvästi sekä ymmärtää   hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa ja luetteloissa.   Pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja   aiheita käsitteleviin kysymyksiin keskustelussa. Osaa täyttää omat   henkilötietonsa yksinkertaiseen lomakkeeseen.

A2

Ymmärtää   tavallista omaa elämään liittyvää sanastoa sekä lyhyiden ja selkeiden   kuulutusten ydinsisällön. Pystyy löytämään tiettyä tietoa yksinkertaisista   teksteistä, esimerkiksi esitteistä, ja aikatauluista. Selviytyy   tavanomaisista ja lyhyistä keskusteluista käyttäen yksinkertaisia lauseita.  Pystyy kirjoittamaan arkisiin tarpeisiin liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia   viestejä.

ITSENÄINEN   KIELENKÄYTTÄJÄ

B1

Ymmärtää   pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi   työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä tuttuja aiheita sekä   ymmärtää pääkohdat henkilökohtaisesti kiinnostavasta tai ajankohtaisesta   TV-ohjelmasta, kun puhe on selvää. Selviytyy useimmista matkailutilanteista   kohdekielellä ja osaa lyhyesti perustella mielipiteensä tai selittämään   suunnitelmansa. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia yhtenäisiä tekstejä   tutuista aiheista

B2

Ymmärtää   pitkähköä puhetta ja pystyy seuraamaan luentoja ja monipolvista keskustelua,   jos aihe on tuttu. Ymmärtää useimmat TV-uutiset. Pystyy lukemaan   ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä raportteja ja ymmärtää oman aikansa   kaunokirjallisuutta. Pystyy viestimään sujuvasti ja spontaanisti   syntyperäisten puhujien kanssa ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun   sekä puolustamaan kantaansa. Pystyy laatimaan selkeän raportin erilaisista   aiheista ja esittämään oman perustellun kantansa.

TAITAVA   KIELENKÄYTTÄJÄ

C1

Ymmärtää   pitkähköä puhetta vaikkei asioita ole ilmaistu täsmällisesti sekä ymmärtää   TV-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. Ymmärtää pitkiä ja   monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä sekä erityisalojen artikkeleita.   Pystyy ilmaisemaan ajatuksiansa sujuvasti ja spontaanisti. Osaa muotoilla   mielipiteensä täsmällisesti ja liittää ne taitavasti muiden puheenvuorojen   lomaan. Pystyy esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia eri   aiheista ja päättämään esityksenä sopivaan

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, 2003. WSOY.