A

Järvenpään Veden investointikohteet

Haja-asutusalueiden vesihuollon rakentaminen Pietilä-Haarajoki alueella

Vesihuolto laajenee Pietilä-Haarajoki alueelle. Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2014 ja se päättyy arviolta v. 2025.

Syyskuussa 2013 päätettiin toteuttaa suunnitelmat vesihuollon laajenemisesta Pietilä-Haarajoen alueelle. Jätevesiverkoston lisäksi myös vesijohtoverkostoa laajennetaan ja sen kapasiteettia nostetaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Jätevesiviemäreitä rakennetaan n. 7 km, vesijohtoja n. 6,5 km ja uusia pumppaamoja  7 kpl

Investointikohteet

Investointikartta_2018 (pdf)

Investointikartta_2019 (pdf)

Investointikartta  2020 (pdf)