A
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä
  • Vesihuollon viimeistelytöitä

Järvenpään Veden investointikohteet

Haja-asutusalueiden vesihuollon rakentaminen Pietilä-Haarajoki alueella

Vesihuolto laajenee Pietilä-Haarajoki alueelle. Rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2014 ja se päättyy arviolta v. 2025.

Syyskuussa 2013 päätettiin toteuttaa suunnitelmat vesihuollon laajenemisesta Pietilä-Haarajoen alueellejätevesiverkoston lisäksi myös vesijohtoverkostoa laajennetaan ja sen kapasiteettia nostetaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeitajätevesiviemäreitä rakennetaan n. 7 kmvesijohtoja n. 6,5 kmuusia pumppaamoja  7 kpl

Investointikohteet

Investointikartta_2018 (pdf)