A
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista
  • Vesihuollon rakentamista

Järvenpään Vesi – Vesihuolto

Järvenpään Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laadultaan moitteetonta talousvettä ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi ympäristöä suojellen. Rakennetun verkon alueella laitos hoitaa huleveden poisjohtamisen vesistöihin.

Vesijohtovesi Järvenpäähän hankitaan Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän  kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Järvenpään Vesi on kaupungin omistama vesiliikelaitos. Vesihuoltolain periaatteen mukaisesti laitos kattaa toimintansa menot tulorahoituksellaan. Laitos huolehtii verkostoon sijoitetun omaisuuden arvon säilyttämisestä ja verkoston käyttökunnosta sekä suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa verkoston uus- ja saneerausinvestoinnit.