A

JÄRVENPÄÄN KUVATAIDEKOULU

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018-2019 ryhmiin alkaa kuvataidekoulun nykyisille oppilaille ja opiskelijoille maanantaina 4.6.2018. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua uusiin ryhmiin ja vapaille paikoille 13.6. klo 11.00 alkaen.
Ryhmät ja suorat ilmoittautumislinkit sekä lasten ja nuorten että aikuisten opintoihin löytyvät tältä sivulta.

Voit ilmoittautua myös osoitteessa https://opistopalvelut.fi/jarvenpaa
Kirjoita hakuruutuun KUVATAIDEKOULU tai ryhmän kurssinumero.

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua myös kesken lukukauden mikäli ryhmissä on tilaa.

Aikuisten taiteen perusopetus

Järvenpään kuvataidekoulussa järjestetään kuvataiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä valmentavia varhaisiänopintoja alle kouluikäisille lapsille.  Kuvataidekoulussa opetetaan kuvataiteen perusteita, kokeillaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja sekä tutustutaan monipuolisesti visuaalisen kulttuurin eri ilmiöihin ja taiteen tekemisen teoriaan. Oppimisen lomassa nautitaan käsillä tekemisestä, harjoitetaan mielikuvitusta ja kasvetaan kuvataiteen ystäviksi.

Järvenpään kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvataidekoulun voi aloittaa missä iässä haluaa ja suorittaa vain myös osan opinnoista. Yleisen oppimäärän suorittaminen kestää lasten ja nuorten opinnoissa 8-9 vuotta ja aikuisten opinnoissa n. 4 vuotta. 

Järvenpään kuvataidekoulua käy noin 200 oppilasta. Ryhmiä on 20. Oppitunnit ovat pääasiassa Järvenpään Opistolla, osoitteessa Kansakoulunkatu 1.
Lasten ja nuorten ryhmiä on myös Seppälän talolla sekä Mankalan, Anttilan ja Haarajoen kouluilla. Ryhmät ovat avoimia kaikille kuvataideharrastuksesta kiinnostuneille!

Tervetuloa kivaan ja rentoon taidekouluun!


TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEESSA

Taiteen perusopetus on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää taideopetusta. Opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Tavoitteena on avata ovia kuvataiteen maailmaan, tarjota mahdollisuuksia kehittyä visuaalisen kulttuurin tuntijana sekä kuvataiteen tekijänä ja kokijana. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen eri ilmaisukeinoihin ja ilmiöihin sekä käytännön tekemisen että teorian kautta.  Opiskelun tavoitteena on luoda pohjaa omakohtaisen taidesuhteen keittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. Opinnot tarjoavat eväitä myös taidealan jatko-opintoihin sekä kehittävät eri aloilla tarvittavaa luovaa ajattelua ja osaamista. 

Voit tutustua Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan täällä: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 2018- 

    

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEESSA 2018-2019

Syksyllä 2018 alkavat uudet aikuisten kuvataiteen perusopinnot, joihin kaikki kuvataiteen harrastamisesta kiinnostuneet aikuiset ovat tervetulleita mukaan!

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä rakentuu kahdeksasta kurssista, joiden suorittaminen kestää n. 4 vuotta. Kurssit ovat:

1. Aloituskurssi: Havainto ja piirustus (syksy 2018)
2. Maalaus
(kevät 2019)
3. Grafiikka ja sekatekniikka
4. Taiteidenvälisyys
5. Kuvanveisto ja 3 D
6. Valokuva ja mediataide
7. Tila ja ympäristö 
8. Lopputyö.

Opintojen tavoitteena on löytää itselle sopivia tapoja tehdä kuvataidetta ja tulla tutuksi taiteen ilmiöiden kanssa. Kutakin kurssia vetää yksi tai useampi aihe-alueeseen perehtynyt opettaja. Opintojen suorittaminen kestää yhteensä 4-vuotta. Valintakoetta ei ole, vaan opintoihin otetaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan vuosittain jos ryhmässä on tilaa. Lopputyö -kurssia lukuun ottamatta, opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.- Kurssille voi ilmoittautua myös taiteen perusopetuksen ulkopuoliset opiskelijat mikäli ryhmässä on tilaa. Pailjon kuvataidetta opiskelleet voivat korvata osan opinnoista muilla kuvataidekursseilla. Korvaavuuksista sovitaan Järvenpää Opiston taideaineiden suunnittelijaopettajan kanssa. Syksyllä 2018 korvaaviksi opinnoiksi soveltuu mm. elävän mallin piirustus. 


KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE/ 1. Aloituskurssi- Havainto ja piirustus

Kuvataiteen perusopetuksen aloituskurssilla perehdytään kuvanrakentamisen perusteisiin. Havainnointiin sekä erilaisiin piirustuksen ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin keskittyvien harjoitustehtävien lisäksi kurssilla kuullaan luentoja taidehistoriasta ja nykytaiteesta. Kurssimaksu sisältää kaikki materiaalit.

28.8.—11.12.2018 tiistaisin 18.30-21.00
Järvenpään opiston Kuvataideluokka, Kansakoulunkatu 1
Vastuuopettaja TaM Liisa Pöllänen + vierailevia opettajia
Kurssinumero 6145

Lukukausi: 120 €

Ilmoittaudu tästä

KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE/ 2. Maalaus

Kuvataiteen perusopetuksen toisella kurssilla tutustutaan monipuolisesti maalauksen eri ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin mm. öljyväri-, akryyli-, akvarelli-, guassi- ja temperamaalaukseen. Kehitetään yksilöllistä ilmaisua ja taideajattelua ja oman tekemisen kautta sekä maalaustaiteen perinteeseen ja eri tyylisuuntiin perehtyen. Tarvittavat materiaalit sisältyvät kurssin hintaan.

8.1.—23.4.2018 tiistaisin 18.30-21.00 
Järvenpään opiston Kuvataideluokka, Kansakoulunkatu 1
Vastuuopettaja TaM Liisa Pöllänen + vierailevia opettajia
Kurssinumero 6146
Lukukausi: 140 € 

Ilmoittaudu tästä  

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT 2018-2019 

Syyslukukausi alkaa 27.8.2018  ja päättyy joulukuun ensimmäisellä viikolla.
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2019 ja päättyy huhtikuun puolessavälissä.
Jokaisella ryhmällä on lukukaudessa 14 opetuskertaa.  

 kuviskoulu 2018


RYHMÄT OPISTON KUVATAIDELUOKASSA (Kansakoulunkatu 1, C -ovi)

Minikuvislaiset (3-6 vuotiaat)

6149 MINIKUVISLAISET 1 SU
16.9.2018 - 7.10.2018
su klo 14.30-15.30 (4 kertaa) Susanna Poukka 6148K   Ilmoittaudu tästä

6149 MINIKUVISLAISET 2 SU
28.10.2018 - 18.11.2018
su klo 14.30-15.30 (8 kertaa) Susanna Poukka  Ilmoittaudu tästä

 

Alle kouluikäisten (4-6v.) ryhmät  (valmentavat opinnot)

ti  17.30 - 18.15    opettajana: Susanna Poukka  6150  syksy ilmoittaudu tästä   Uusi aika!

ti 17.30 - 18.15     Susanna Poukka 6150K kevät ilmoittaudu tästä

to 17.15 - 18.00    Kimmo Koivisto 6151 syksy ilmoittaudu tästä

to  17.15 - 18.00   Kimmo Koivisto  6151K kevät ilmoittaudu tästä

la 11.00 - 11.45    Aura Kotkavirta 6152  syksy  ilmoittaudu tästä

la 11.00 - 11.45   Aura Kotkavirta 6152K  kevät ilmoittaudu tästä

 

Kuvataiteen perusopetus 1.-3.-luokkalaisille

ma klo 14.30-16.00 Liisa Pöllänen 6153   syksy   ilmoittaudu tästä      UUSI RYHMÄ!

ma klo 14.30-16.00 Liisa Pöllänen 6153K kevät  ilmoittaudu tästä

ke 16.45 - 18.15  Maarit Malin-Pötry 6154 syksy   ilmoittaudu tästä

ke 16.45 - 18.15  Maarit Malin-Pötry  6154K   kevät   ilmoittaudu tästä

ke 18.30 - 20.00  Maarit Malin-Pötry 6155 syksy   ilmoittaudu tästä

ke 18.30 - 20.00  Maarit Malin-Pötry 6155K kevät   ilmoittaudu tästä

to 18.15 - 19.45  Kimmo Koivisto 6156 syksy   ilmoittaudu tästä

to 18.15 - 19.45  Kimmo Koivisto 6156K  kevät  ilmoittaudu tästä

la 12.00 - 13.30   Aura Kotkavirta 6157 syksy   ilmoittaudu tästä

 la 12.00 - 13.30  Aura Kotkavirta 6157K kevät   ilmoittaudu tästä

 

Kuvataiteen perusopetus 4.-6.-luokkalaisille

ma klo 16.30 - 18.00  Kirsi Saloheimo 6158 syksy   ilmoittaudu tästä

 ma klo 16.30 - 18.00 Kirsi Saloheimo 6158K kevät   ilmoittaudu tästä

pe klo 18.00 - 19.30   Kimmo Koivisto 6159 syksy   ilmoittaudu tästä

pe klo 18.00 - 19.30   Kimmo Koivisto 6159K kevät   ilmoittaudu tästä

 

Kuvataiteen perusopetus yläkoululaisille ja lukioikäisille

ma klo 18.15 - 20.15 Kirsi Saloheimo 6160 syksy   ilmoittaudu tästä

ma klo 18.15 - 20.15 Kirsi Saloheimo 6160K kevät   ilmoittaudu tästä

pe klo 16.30 – 18 Kimmo Koivisto 6161 syksy   ilmoittaudu tästä

pe klo 16.30 – 18 Kimmo Koivisto 6161K kevät   ilmoittaudu tästä

 

RYHMÄT MUISSA OPETUSPISTEISSÄ:

Kuvataiteen perusopetus 1.-3.-luokkalaisille Anttilan koululla

ke klo 15.00 – 16.30  Susanna Poukka 6164  syksy   ilmoittaudu tästä

ke klo 15.00 – 16.30  Susanna Poukka 6164K kevät  ilmoittaudu tästä

Kuvataiteen perusopetus 4.-6.-luokkalaisille Anttilan koululla

ke klo 16.30 - 18.30  Susanna Poukka 6165 syksy    ilmoittaudu tästä

ke klo 16.30 - 18.30  Susanna Poukka 6165K  kevät  ilmoittaudu tästä

 

Kuvataiteen perusopetus 1.-3.-luokkalaisille Haarajoen koululla

ke klo 14.30 - 16.00  Aura Kotkavirta 6166 syksy   ilmoittaudu tästä

ke klo 14.30 - 16.00  Aura Kotkavirta 6166K kevät  ilmoittaudu tästä

 

Kuvataiteen perusopetus 4.-6.-luokkalaisille Haarajoen koululla

ke klo 16.15 - 17.45  Aura Kotkavirta 6167 syksy  ilmoittaudu tästä

ke klo 16.15 - 17.45  Aura Kotkavirta 6167K kevät  ilmoittaudu tästä

Kuvataiteen perusopetus Seppälän talolla 1.-6.-luokkalaisille

ma klo 15 – 16.30    Susanna Poukka 6163 syksy  ilmoittaudu tästä

ma klo 15 – 16.30    Susanna Poukka 6163K  kevät  ilmoittaudu tästä

Kuvataiteen perusopetus 1.-6.-luokkalaisille Mankalan koululla 

to klo 15 - 16.30    Susanna Poukka 6168 syksy  ilmoittaudu tästä

to klo 15 - 16.30    Susanna Poukka 6168K kevät  ilmoittaudu tästä

to klo 16.30 - 18    Susanna Poukka 6168B syksy 

to klo 16.30 - 18    Susanna Poukka 6168BK kevät

Kuvataiteen perusopetus 1.-6.-luokkalaisille Saunakallion koululla

ti 15.00 - 16.30   Susanna Poukka 6169 syksy  ilmoittaudu tästä

 ti 15.00 - 16.30  Susanna Poukka 6169K kevät  ilmoittaudu tästä


LUKUKAUSIMAKSUT:
Alle kouluikäisten ryhmät 100 euroa
Koululaisten ryhmät 140 euroa
Minikuvislaiset  8 kertaa 50 euroa, neljä kertaa 27 euroa

Sisältää opetuksen lisäksi kaikki materiaalit ja tarvikkeet. 

 

kuvataidekoulu kesäkuvis 2018

KESÄKURSSIT

Kuvataidekoululla on peruskoulujen ensimmäisellä ja toisella kesälomaviikolla kesäkursseja. Molemmilla viikoilla on aamupäiväryhmä klo 11-13 ja iltapäiväryhmä klo 13-15. Tunnit pidetään Järvenpään Opiston kuvataideluokassa, Kansakoulunkatu 1:ssä. Kesäkuviksessa on rentoa ja hauskaa. Töitä tehdään kauniilla ilmalla ulkona ja mukaan voi ottaa pienet eväät. Kurssilla piirretään, maalataan ja muovaillaan, sään salliessa myös ulkona. Hinta 65 euroa/ kurssi sisältää kaikki materiaalit. Opettajana toimii TaM Susanna Poukka.
Kurssit on tarkoitettu alakouluikäisille.

Ilmoittaudu osoitteessa https://opistopalvelut.fi/jarvenpaa/index.php

 

Järvenpään kuvataidekoulu facebookissa:

Facebook_banneri_220 x 27


Yhteystiedot

JÄRVENPÄÄN KUVATAIDEKOULU, Järvenpään Opisto, Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää

Taideaineiden suunnittelijaopettaja Liisa Pöllänen
liisa.pollanen(at)jarvenpaa.fi
p. 040 315 2949

TAI Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupiste  Hallintokatu 4 (Järvenpää-talo).
Avoinna: ma-to klo 11-17, pe klo 9-13
p. 09-2719 2498