A

JÄRVENPÄÄN KUVATAIDEKOULU

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 ryhmiin alkaa kuvataidekoulun nykyisille oppilaille ja opiskelijoille ti 27.5.2020. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua uusiin ryhmiin ja vapaille paikoille: https://opistopalvelut.fi/jarvenpaa

Kirjoita hakuruutuun KUVATAIDEKOULU tai ryhmän kurssinumero.

Uudet oppilaat voivat ilmoittautua myös kesken lukukauden mikäli ryhmissä on tilaa.

Aikuisten taiteen perusopetus

Järvenpään kuvataidekoulussa järjestetään kuvataiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä valmentavia varhaisiänopintoja alle kouluikäisille lapsille. Kuvataidekoulussa opetetaan kuvataiteen perusteita, kokeillaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja sekä tutustutaan monipuolisesti visuaalisen kulttuurin eri ilmiöihin ja taiteen tekemisen teoriaan. Oppimisen lomassa nautitaan käsillä tekemisestä, harjoitetaan mielikuvitusta ja kasvetaan kuvataiteen ystäviksi.

Järvenpään kuvataidekoulussa opiskellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvataidekoulun voi aloittaa missä iässä haluaa ja suorittaa vain myös osan opinnoista. Yleisen oppimäärän suorittaminen kestää lasten ja nuorten opinnoissa 8-9 vuotta ja aikuisten opinnoissa n. 4 vuotta. 

Järvenpään kuvataidekoulua käy noin 200 oppilasta. Ryhmiä on noin 20. Oppitunnit ovat pääasiassa Järvenpään Opistolla, osoitteessa Kansakoulunkatu 1.
Lasten ja nuorten ryhmiä on myös Kinnarin, Mankalan, Anttilan ja Haarajoen kouluilla. Ryhmät ovat avoimia kaikille kuvataideharrastuksesta kiinnostuneille!

Tervetuloa kivaan ja rentoon taidekouluun!


TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEESSA

Taiteen perusopetus on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää taideopetusta. Opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Tavoitteena on avata ovia kuvataiteen maailmaan, tarjota mahdollisuuksia kehittyä visuaalisen kulttuurin tuntijana sekä kuvataiteen tekijänä ja kokijana. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti kuvataiteen eri ilmaisukeinoihin ja ilmiöihin sekä käytännön tekemisen että teorian kautta.  Opiskelun tavoitteena on luoda pohjaa omakohtaisen taidesuhteen keittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. Opinnot tarjoavat eväitä myös taidealan jatko-opintoihin sekä kehittävät eri aloilla tarvittavaa luovaa ajattelua ja osaamista. 

Voit tutustua Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan täällä: Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 2018- 

    

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS KUVATAITEESSA 2020-2021

Aikuisten kuvataiteen perusopinnot on tarkoitettu kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille täysi-ikäisille. Viimeisin ryhmä aikuisten kuvataiteen perusopinnoissa aloitti syksyllä 2020. Ryhmä on tällä hetkellä täynnä, mutta mahdollisesti vapautuvia paikkoja kannattaa tiedustella opistolta. 

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä rakentuu kahdeksasta kurssista, joiden suorittaminen kestää n. 4 vuotta. Kurssit ovat:

1. Aloituskurssi: Havainto ja piirustus (syksy 2020)
2. Maalaus
(kevät 2021)
3. Grafiikka ja sekatekniikka
(syksy 2021)
4. Taiteidenvälisyys
(sovittu ryhmän kanssa pidettäväksi Tila ja ympäristö-kokonaisuuden yhteydessä)
5. Kuvanveisto ja 3 D
(kevät 2022)
6. Valokuva ja mediataide
7. Tila ja ympäristö 
8. Lopputyö.

Opintojen tavoitteena on löytää itselle sopivia tapoja tehdä kuvataidetta ja tulla tutuksi taiteen ilmiöiden kanssa. Kutakin kurssia vetää yksi tai useampi aihe-alueeseen perehtynyt opettaja. Opintojen suorittaminen kestää yhteensä 4-vuotta. Valintakoetta ei ole, vaan opintoihin otetaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan vuosittain jos ryhmässä on tilaa. Lopputyö-kurssia lukuunottamatta opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kurssille voi ilmoittautua myös taiteen perusopetuksen ulkopuoliset opiskelijat, mikäli ryhmässä on tilaa. Paljon kuvataidetta opiskelleet voivat korvata osan opinnoista muilla kuvataidekursseilla. Korvaavuuksista sovitaan Järvenpää Opiston taideaineiden suunnittelijaopettajan kanssa.  

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT 2020-2021

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten ryhmät löydät osoitteesta: www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa

Samassa osoitteessa voit ilmoittautua kursseille. Kirjoita oikean yläkulman hakukenttään "kuvataidekoulu" tai hae valikon kautta: Kurssit > Taiteen perusopetus > Järvenpään Kuvataidekoulu.

Lukukaudet:

Syyslukukausi alkaa maanantaina 24.8.2020  ja päättyy pääsääntöisesti joulukuun ensimmäisellä viikolla.
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 11.1.2021 ja päättyy huhtikuun puolessavälissä.
Jokaisella ryhmällä on lukukaudessa 14 opetuskertaa.  

Kuvataidekoulun viikko-opetus on tauolla koulujen lomaviikot: syysloma vk 42 ja talviloma vk 8.

Lomaviikoilla järjestetämme lyhytkursseja lomaa viettäville koululaisille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kursseille: opistopalvelut.fi/jarvenpaa

 

 kuviskoulu 2018


LUKUKAUSIMAKSUT:
Alle kouluikäisten ryhmät 100 euroa
Koululaisten ryhmät 140 euroa
Minikuvislaiset neljä opetuskertaa 25 euroa

Sisältää opetuksen lisäksi kaikki materiaalit ja tarvikkeet. 

Vapaaoppilaspaikat: Kuvataidekoulussa voi opiskella myös vapaaoppilaspaikalla. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea Järvenpään Opiston rehtorilta vapaamuotoisella hakemuksella taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

 

kuvataidekoulu kesäkuvis 2018

LOMAKURSSIT

Kuvataidekoulu järjestää kursseja koululaisille syyslomalla, talvilomalla ja kesäloma-aikana. Seuraa kurssitarjontaamme: opistopalvelut.fi/jarvenpaa. 

 

Järvenpään kuvataidekoulu facebookissa:

Facebook_banneri_220 x 27

Ja Instagramissa:

@jarvenpaan_kuvataidekoulu


Yhteystiedot

JÄRVENPÄÄN KUVATAIDEKOULU, Järvenpään Opisto, Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää

Taideaineiden suunnittelijaopettaja Elina Ollikainen
elina.ollikainen(at)jarvenpaa.fi
p. 040 315 2949

TAI Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupiste  Hallintokatu 4 (Järvenpää-talo).
Avoinna: ma-to klo 11-17, pe klo 9-13
p. 09-2719 2498