A

Järvenpään kaupungin tapa toimia

Järvenpään kaupungissa pyritään jatkuvasti sujuvoittamaan toimintaa niin, että asukkaat, yritykset ja muut asiakkaat saisivat tehokkaita ja vaikuttavia peruspalveluita sekä hyvät edellytykset omaehtoiseen pärjäämiseen ja viihtymiseen Järvenpäässä. Lisäksi kaupungissa satsataan työhyvinvoinnin lisäämiseen, panostaen muun muassa aktiiviseen työnkehittämiseen työntekijöiden omaa osaamista ja ideoita hyödyntäen. 

Palveluita yhdeltä luukulta

Kaupungin palveluita on viime vuosina keskitetty niin, että kukin asiakasryhmä saisi tarvitsemansa palvelun pompottamatta, yhdeltä luukulta. Tällaisia keskitetyn palvelun paikkoja ovat muun muassa perheiden tukipalveluita tarjoava Perhekeskus Maahinen, nuorison tukipalveluita tarjoava Nuorisokeskus, harrastuspalveluita tarjoava Vapaa-ajan ja osaamisen keskus sekä kaikkia kuntalaisia palveleva Seutulantalon palvelupiste sekä Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST. 

Järvenpään palvelutuotannon pohjalla vaikuttaa prosessimainen toimintatapa. Kunkin asiakasryhmän tarpeiden pohjalta on määritetty ydin- ja avainprosessit ja yksittäisiin palveluihin liittyviä toimintaprosesseja on hiottu. Samalla on rakennettu sisäisiä tukiprosesseja, joiden tehtävä on helpottaa varsinaista ulkoista palvelutuotantoa. Prosessityön pohjalta on luotu kaupungin palvelualueisiin perustuva organisaatio- ja päätöksentekorakenne.

Tutustu lisää