A

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 perustuu 19.12.2018 vahvistettuihin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmassa on otettu huomioon kaupungin omat linjaukset, strategiat ja tavoitteet sekä paikalliset ominaispiirteet, lasten terpeet sekä paikallista varhaiskasvatusta koskeva arviointitieto ja kehittäminen.

Suunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee järvenpääläisiä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja sekä kunnallista ja yksityistä perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu edellinen varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatuksen prosessikuvaukset ja varhaiskasvatukseen laaditut toimintamallit. Lisäksi on huomioitu esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat lapsen oppimisen polun jatkumon turvaamiseksi.

Varhaiskasvatussuunnitelma täydentää Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jossa on kuvattu myös varhaiskasvatuksen osalta lasten ja nuorten hyvää kasvua tukeva toiminta ja kehittämistyön painopisteet. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa osaltaan Järvenpään kaupungin Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014–2025.

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

pic43