A

Eläkeläisneuvoston jäsenten yhteystiedot 2019 -2021

Järvenpään kansalliset seniorit ry
Leena Peltosaari, puheenjohtaja 
peltosaari.leena(at)gmail.com

Varajäsen 
Jukka Virkki
jukka.r.virkki(at)kolumbus.fi

Järvenpään Eläkkeensaajat ry
Liisa Majanen, varapuheenjohtaja
liisa.m.majanen(at)outlook.com

Varajäsen 
Arvi Harttua
aevi.herttua(at)elisanet.fi  

Järvenpään Eläkeläiset ry
Tarja Felin
tarjafelin(at)gmail.com

Varajäsen 
Veikko Laine
v.olavi.laine(at)gmail.com

Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry
Kaija Jaukkari
kaijajaukkari(at)saunalahti.fi

Varajäsen
Toini Helenius
toini.helenius(at)gmail.com

Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry
Pentti Kangas
pentti89kangas(at)gmail.com

Varajäsen
Ilma-Lea Itkonen
ilmaleaitkonen(at)gmail.com

Keski-Uudenmaan senioriopettajat
Leena Vuorialho
leena.vuorialho(at)gmail.com
Varajäsen
Tuula Taka-Sihvola
tuula.takasihvola(at)gmail.com

Träskända Seniorer rf
Laila Markelin-Mutanen
laila.markelin(at)gmail.com

Varajäsen
Christer Kämpe
christer.kampe(at)kotiposti.net
Järvenpään kansalliset seniorit ry
Pekka Raittila
raittila.pekka(at)gmail.com 

Varajäsen
Matti Kuortti
matti.kuortti(at)gmail.com

Valtuustoryhmien edustaja
Lars-Erik Wilskman
lars-erik.wilskman(at)kolumbus.fi