A

Jätehuolto ja kierrätys

Puhdas ympäristö nyt ja tulevaisuudessa

Nykyaikainen jätehuolto tähtää siihen, että kaikki jätteet pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Tämän mahdollistaa Järvenpäässä kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on liityttävä. Kiinteistöjen toiminta vaikuttaa merkittävästi jätehuollon onnistumiseen:

Järvenpään kunnallinen jätehuolto on organisoitu seuraavasti:

Kiertokapula Oy hoitaa jätehuollon hallinnoinnin Järvenpäässä. Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama yhtiö, jossa Järvenpään kaupunki on osakkaana. 

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Jätemaksutaksat

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

075753 0010 arkisin klo 8 – 15

sähköinen asiointi ja lomakkeet: https://asiakasnetti.kiertokapula.fi

  • jätehuoltoon liittyminen, tyhjennysten määräaikainen keskeytys, kompostointi-ilmoitus, kimppa-astiailmoitus

Laskutus

  • maksusuorituksia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä laskutus@kiertokapula tai puhelinnumeroon 075753 0009

 

Jätelautakunta Kolmenkierto hoitaa jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä.
Jätelautakunta Kolmenkiertoon kuuluu jäseniä Kiertokapulan osakaskunnista. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Paperinkeräyksestä huolehtii  Suomen Keräystuote Oy ja Paperinkeräys Oy.

Pakkausjätteiden aluekeräyksestä huolehtii Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. 

Paperin-sekä pakkausjätteiden täysistä aluekeräysastioista tulee ilmoittaa aina sitä tyhjentävälle taholle. Yhteystietojen on löydyttävä keräysastiasta. Aluekeräyspisteet löytyvät sivuilta www.rinkiin.fi tai www.kierratys.info

 

Yleiset palautteet sähköisen palautekanavan kautta: asiakaspalautekanava