A

JUSTin vuodeosasto ja ympärivuorokautinen asuminen

Palveluntuottaja

Järvenpään kaupungin asumispalveluyksiköiden ja JUSTin akuuttiosaston ateriapalvelut hoitaa 1.2.2018 alkaen Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut JATSI Oy.

Ruokalista

JUSTin akuuttiosastolla, Pihlavistokodissa, Lehmustokodissa sekä Vaahterakodissa on yhteinen viiden viikon kiertävä ruokalista. Ruokalistan laadinnan lähtökohtana ovat asiakkaan odotukset ja toiveet, ravitsemussuositukset sekä taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. Asiakkaan kokemuksia ruokapalvelusta seurataan säännöllisesti.

Ravitsemus

Vanhusten ravitsemuksen tavoitteena on:

  • Hyvä ravitsemustila
  • Toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen
  • Hyvä elämänlaatu

Vanhuudessa hyvä ravitsemus on perusedellytys toimintakyvylle, jolla turvataan jokapäiväisen elämän sujuminen. Hyvällä ravitsemuksella voidaan ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista ja hidastaa sairauksien pahenemista.

Erityisruokavaliot

Päivittäin valmistetaan normaalirakenteista ja hienojakoista ruokaa. Kaikki erityisruokavaliot hoidetaan ilmoitusten mukaan.

Asiakasyhteistyö

Asiakaspalautetyöryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaan kokemuksia kerätään säännöllisesti erilaisin menetelmin.