A

Jampankaaren palvelupihan vihreä keidas

Tarve ja tavoitteet

Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2018 yksi Ideapalkinnon saaja oli Jampankaaren palvelupiha kehittämishankkeella "Jampankaaren palvelupihan vihreä keidas".

Kaupunkimaista asfalttipihaa haluttiin Jampankaaren palvelupihassa lähteä kehittämään ja elävöittämään tuomalla luontoa lähemmäksi asukkaita. Luontoelämykset haluttiin tuoda helpommin saataville myös heille, joilla muistisairaus tai liikuntarajoitteisuus hankaloittaa luonnossa liikkumista. Muistisairaiden kuntoutuksessa käytetyn luontoympäristön on todettu vaikuttavan mm. levottomuuden vähenemiseen ja mielialan kohoamiseen. Ulkoiluaktiviteeteilla ja luonnossa oleskelemisella on muistisairaan hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä vaikutuksia. Luonnossa kävely vaikuttaa positiivisesti mielialaan, itsetuntoon ja vireyteen. Lisäksi se herättää mielihyvän ja ilon tunteita, vähentäen samalla väsymystä, turhautumista, masennusta ja jännitystä.

Tarkoituksena on, että pihapiiri on toiminnallista arkea ja yhteisöllisyyttä tukeva, luontoelämyksiä ja kokemuksia antava sekä tekemistä tarjoava vihreä keidas. Kehittämistyön tavoitteena on uuden ajatus- ja toimintamallin juurruttaminen ja luontolähtöisen pihatoiminnan hyödyntäminen. Lisäksi luontolähtöinen ajattelu tulee näkymään myös parvekkeilla sekä ikkunalaudoilla.

Ratkaisu

Luontolähtöistä ajattelu- ja toimintamallia lähdettiin kevään 2018 aikana kehittämään yhdessä henkilöstöstä ja asukkaista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmä kartoitti asukkaiden toiveita viherpihan suhteen ja laati suunnitelman pihan kehittämiseksi. Pihan kehittämiseen yhteistyöhön lähtivät mukaan myös Mestariasunnot Oy sekä Keuda. Yhteistyön tuloksena pihapiiriin saatiin esteetön huvimaja, joka mahdollistaa asukkaille suojaisan varjo- ja oleskelupaikan.

Pihapiirin lisäksi viherpiha-ajatusta lähdettiin toteuttamaan ikkunalaudoilla ja parvekkeilla. Parvekkeilla jo entuudestaan tapahtuneen tomaattien kasvatuksen lisäksi parvekkeilla kypsyy amppelimansikoita ja uusia perunoita poimitaan sangoista. Myöhemmin pihaan on vielä tarkoituksena yhteistyössä toteuttaa lisää korkeita istutusaltaita sekä lisätä hyötykasvien määrää. Yhteistyötä jatketaan myös viereisen päiväkodin kanssa, josta lapset ovat tulleet asukkaiden kanssa istuttamaan kukkasipuleita.

Ajattelu- ja toimintamallia kehitetään jatkuvasti ja työryhmän lisäksi toteutukseen osallistuu koko palvelupiha yhdessä. Pihapiiriä ylläpidetään koko yhteisön voimin ja jokaisella on mahdollisuus osallistua omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan.

Tulokset

Palvelupihan oleskelualueita kehitetään osio kerrallaan ja koko palvelupihan yleisilmeeseen kiinnitetään huomioita. Työryhmä jatkaa pihapiirin ylläpitämistä ja kehittämistä laatimalla seurantasuunnitelman siitä, miten pihapiiriä jatkossa kehitetään.

Jampankaaren palvelupihan luontolähtöinen ajattelu- ja toimintamalli on lisännyt palvelupihan yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta. Lisäksi pihatoimintaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta ovat tuoneet yhteiset istutustalkoot viereisen päiväkodin lasten kanssa.

Uskomme, että viihtyisä vihreä työympäristö lisää myös henkilökunnan työhyvinvointia tarjoamalla vaikutusmahdollisuuksia, keskusteluja asukkaiden kanssa ja rikkomalla rutiineja. Asukkaiden viihtyminen tuo onnistumisen kokemuksia henkilökunnalle.

 

Lisätietoja: asumispalvelupäällikkö Marjaana Siponen, marjaana.siponen(at)jarvenpaa.fi