A

Julkiset hankinnat

Järvenpää kasvaa ja kehittyy

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Hankintaohjeiden avulla voidaan yhtenäistää hankintakäytännöt ja edesauttaa kaikkien yritysten onnistumista.

Hankintaohjeet

Kaupungin hankintasuunnitelma kevät 2018

Kaupungin avoimet tarjouspyynnöt

Mestaritoiminnan / Mestariasuntojen hankkeet

Julkisten hankintojen sopimusehdot

Hankintalaki