A

Järvenpään kirjaston käyttösäännöt

Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt

Järvenpään kaupungin sivistyslautakunta 9.11.2005

Kirjaston käyttöoikeus

Kirjasto on avoin kaikille. Palveluja, kokoelmia ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Nämä säännöt ovat voimassa Järvenpään ja Keravan kaupunginkirjastoissa sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnankirjastoissa. Kirjastoaineiston lainaus ja käyttö kirjastossa on maksutonta. Kirjasto perii kuitenkin palvelu- ja myöhästymismaksuja sekä korvauksia palauttamatta jätetystä, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta. Lainausoikeuden, kirjastokortin ja tunnusluvun saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Alle 15-vuotias tarvitsee lainaajaksi oikeutetun huoltajan kirjallisen suostumuksen.

Asiakkaalla voi olla käytössään vain yksi Kirkes-järjestelmän kirjastokortti, joka oikeuttaa lainaamaan Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastoista. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija on vastuussa kortillaan tai takaamansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Ilmoituksen jälkeen vastuu kortin käytöstä siirtyy kirjastolle. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään maksu.

Osoitteen ja nimen muutos on välittömästi ilmoitettava kirjastolle.

Päiväkoti, koulu tai muu laitos voi saada yhteisökortin. Yhteisökortin saaminen edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä. Yhteisökortti oikeuttaa vain yhteisökäyttöön tarkoitetun aineiston lainaamiseen.

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus määrätä häiritsevä asiakas poistumaan kirjaston tiloista.

Lainausoikeuden menettää kaikissa Kirkes-kirjastoissa

  • ellei lainattua aineistoa ole palautettu toisen muistutuskirjeen jälkeen
  • jos maksamattomia maksuja on yli kirjaston määräämän summan
  • kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta

Lainausoikeuden saa takaisin

  • palauttamalla myöhässä olevan aineiston
  • maksamalla kertyneet maksut
  • korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston

Tietosuoja

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Kirkes-kirjastojen yhteiseen asiakasrekisteriin. Asiakasta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Lainausta koskeva tieto häviää, kun laina on palautettu. 

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (esim. Tietosuojalautakunnan päätös 57/1993). Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä itseään tai takaamaansa lasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa.

Lainaus, palautus, uusiminen

Laina-aika on materiaalista riippuen 1- 56 vrk. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä.

Kirjastot voivat rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman tai lainassa olevan aineiston määrää.  Jos aineistosta ei ole varauksia, sen voi uusia enintään viisi kertaa peräkkäin.

Kirkes-kirjastoista lainattu aineisto palautetaan ensisijaisesti sen kunnan kirjastoon, mistä se on lainattu. Muussa tapauksessa peritään erillinen kuljetusmaksu.

Kirjaston ollessa kiinni aineistoa voi palauttaa palautusluukkuun omalla vastuulla. Palautusluukkuun jätetty aineisto käsitellään kirjastossa seuraavana aukiolopäivänä. 

Aineistoa, jota ei ole Kirkes-kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukolainausohjeita ja lainan antaneen kirjaston ehtoja ja maksuja. Kaukopalvelu on maksullista. 

Maksut

Aineistoa voi varata. Varaus voi olla maksullinen. Varausmaksu määräytyy kuntakohtaisesti.

Yli eräpäivän pidetystä aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus muistutuksista ja muista perimistoimenpiteistä. Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut Internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Lasten ja nuorten aineistosta peritään vain muistutus- ja perintäkulut. 

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Elokuvateoksen tallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoskappaleella.

Muuta

Kirjasto ei vastaa lainattujen tallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. 

Kirjaston toimintaa, kokoelmia ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle.