A

Järvenpään kirjaston käyttösäännöt ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Kirjastojärjestelmän asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Järvenpään kaupunginkirjaston - Kirkes-kirjastojen kirjastojärjestelmän asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Kirkes-kirjastojen käyttösäännöt

Järvenpään kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Käyttösäännöt päivitetty 8.3.2018

LAINAUS, PALAUTUS, UUSIMINEN

Laina-aika on materiaalista riippuen 1–42 vrk. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä.

Kirjastot voivat rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman tai lainassa olevan aineiston määrää. Jos aineistosta ei ole varauksia, sen voi uusia enintään viisi kertaa peräkkäin.

Kirjastot huomioivat aineistokohtaiset ikärajat, joista säädetään kuvaohjelmalaissa (710/2011). Kuvaohjelmia (elokuva, televisio-ohjelma, digitaalinen peli), jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ei lainata eikä esitetä tätä ikärajaa nuoremmalle lapselle.

Kirkes-kirjastoista lainattu aineisto palautetaan ensisijaisesti sen kunnan kirjastoon, mistä se on lainattu. Muussa tapauksessa peritään erillinen kuljetusmaksu.

Aineistoa voi palauttaa palautusluukkuun omalla vastuulla. Palautusluukkuun jätetty aineisto käsitellään kirjastossa seuraavana aukiolopäivänä.

Aineistoa, jota ei ole Kirkes-kirjastoissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukolainausohjeita ja lainan antaneen kirjaston ehtoja ja maksuja. Kaukopalvelu on maksullista.

MAKSUT

Aineiston varaaminen Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastojen kokoelmasta on maksutonta, mutta noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Seutuvaraus Keravan kirjaston kokoelmista on maksullinen.

Kuljetusmaksu peritään, jos asiakas palauttaa toisen kirjaston aineiston muuhun Kirkes-kirjastoon kuin mistä on sen lainannut.

Yli eräpäivän pidetystä aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus muistutuksista ja muista perimistoimenpiteistä.

Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Maksua kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä. Myöhästymismaksu peritään myös silloin, kun muistutus lähestyvästä eräpäivästä ei ole saapunut perille tai kun lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkohäiriön tai muun teknisen vian vuoksi.

Lasten ja nuorten aineistosta peritään vain muistutus- ja perintäkulut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Elokuvateoksen tallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoskappaleella.

LAINAUSOIKEUDEN MENETYS

Lainausoikeuden menettää kaikissa KIRKES-kirjastoissa

- ellei lainattua aineistoa ole palautettu toisen muistutuskirjeen jälkeen
- jos maksamattomia maksuja on yli kirjaston määräämän summan
- kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta

Lainausoikeuden saa takaisin

- palauttamalla myöhässä olevan aineiston
- maksamalla kertyneet maksut
- korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston

Lainauskielto ei estä asiakasta käymästä kirjastossa ja käyttämästä kirjaston aineistoja ja laitteita kirjastotiloissa.

KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYS

Kirjaston henkilökunnalla on oikeus määrätä häiritsevä asiakas poistumaan kirjaston tiloista välittömästi. Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön. Asiakas voi menettää käyttöoikeuden, jos hän jättää noudattamatta kirjaston sääntöjä, turmelee kirjaston omaisuutta tai kiellosta huolimatta käyttäytyy häiritsevästi toista asiakasta tai henkilökuntaa kohtaan. Käyttöoikeuden menetys voi olla 1–30 vuorokautta.

Ennen kiellon antamista on osapuolille varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kiellon voi antaa suullisesi vähäisissä tapauksissa ja muutoin kirjallisesti.

Kiellon voi määrätä kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin. Merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Väkivalta- ja pornosivujen selaamisesta kirjaston asemilla seuraa työasemien käyttökielto.

TIETOSUOJA

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Kirkes-kirjastojen yhteiseen asiakasrekisteriin. Asiakasta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (esim. Tietosuojalautakunnan päätös 57/1993 /Henkilötietolaki 523/1999, 13§).

Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä itseään tai takaamaansa lasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa.

MUUTA

Kirjaston toimintaa, kokoelmia ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle.

Kirjasto ei vastaa lainattujen tallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.