A

Kaskitie 1, tontti 7-711-1

Näkymä luoteesta. Alustava viitesuunnitelma, AIHIO Arkkitehdit Oy 2018.

Pajalantien ja Kaskitien kulmatontille suunnitellaan Pajalan aluetta täydentävää asuinkerrostalorakentamista. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttikaavana yhteistyössä Järvenpään kaupungin kaavoituksen kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070056

JARDno-2017-334

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävänä 25.4. - 24.5.2018 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään 24.5.2018 mennessä.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf)

Tontinkäyttösuunnitelma (pdf)

Havainnekuvia (pdf)

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 21.3.2018.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.