A

Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvan, liikun ja kehityn -alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.

Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita. Fyysisen aktiivisuuden tulee olla luonteva osa lapsen päivää.

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen. Eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin.

Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä. Ruokailussa on oleellista vahvistaa lasten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja positiivista suhtautumista yhteisiin ruokailuhetkiin ja ruokaan. Lapset voivat vaikuttaa syömänsä ruuan määrään ja annostelevat itse ruokansa valmiuksiensa mukaisesti. Tällä tuetaan syömisen itsesäätelyn kehittymistä.