A

Katsomusaineiden opetusjärjestelyt - uskontoa ja elämänkatsomustietoa

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Järvenpäässä järjestetään oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista evankelisluterilaista uskonnon opetusta ja ortodoksista uskonnon opetusta.

Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelisluterilaisille tai ortodokseille tarkoitettuun uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät.Järvenpäässä järjestetään lv. 2019-20 uskonnon opetusta seuraavasti: Katolinen uskonto Haarajoen koulussa, Islamin opetus Kartanon koulussa ja ortodoksisen uskonnon opetus Kyrölän ja Kinnarin kouluissa.

Jos oppilas ei osallistu koulun tai oman uskonnollisen yhteisön järjestämään uskonnon opetukseen, hänen tulee osallistua koulun tai oman uskonnollisen yhteisön järjestämään korvaavaan opetukseen. Jos oppilas osallistuu korvaavaan opetukseen omassa uskonnollisessa yhteisössään, selvitys opetuksesta toimitetaan koulun rehtorille.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu koulussa järjestettävään uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Vaikka oppilas ei kuulu evankelisluterilaiseen seurakuntaan, hän voi huoltajan ilmoitettua asiasta osallistua evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen.

Oppilaat osallistuvat pääsääntöisesti koulujen perinteisiin juhliin ja toimintamuotoihin. Uskonnollisia tilaisuuksia Järjestetään koulun oman toimintasuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa huoltajan tulee ilmoittaa, mikäli oppilas ei osallistu em. tilaisuuksiin. Koulu järjestää uskonnollisen tilaisuuden vaihtoehtona toisen tilaisuuden tai tapahtuman.