A

Kaupanvahvistus

  • Kiinteistön tai määräalan kauppa, vaihto ja lahja on tehtävä aina kirjallisesti. Luovutuskirjaan tarvitaan kaupanvahvistajan todistus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.
  • Luovutuskirjan allekirjoitustilaisuudessa luovuttajan, luovutuksensaajan ja kaupanvahvistajan on oltava yhtä aikaa läsnä. Kaupanvahvistaja tarkistaa luovutuksen osapuolten henkilöllisyyden.     
  • Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.
  • Kaupanvahvistajia ovat ne kunnan virkamiehet, jotka voivat toimia toimitusinsinöörinä. He tarkastelevat tehtävää kiinteistökauppaa laajemmasta näkökulmasta kiinteistönmuodostuksen ammattilaisina.
  • Erityisesti Järvenpään kaupungin alueeseen kuuluvien kiinteistökauppojen yhteydessä kaupanvahvistaja kertoo myös tarvittavista kiinteistönmuodostustoimenpiteistä ja rakennuslupaprosessin käynnistämisestä.
  • Kaupungin palveluksessa olevat virkansa puolesta kaupanvahvistajana toimivat suorittavat kaupanvahvistuksia myös yksityisissä kiinteistökaupoissa koko maan alueella.
  • Kaupanvahvistajan palkkiona peritään Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1386/2016) Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Lisäksi kaupanvahvistaja perii mahdolliset matkakustannukset.

Kaupanvahvistajat

Ari Piirainen, kaupungingeodeetti, puh. 040 315 2447, ari.piirainen(at)jarvenpaa.fi

Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, puh. 040 315 2445, tarja.kariniemi(at)jarvenpaa.fi

Ville Vistbacka, maanmittausinsinööri, puh 040 315 2446, ville.vistbacka(at)jarvenpaa.fi