A

Kaupanvahvistus

  • Kiinteistön tai määräalan kauppa, vaihto ja lahja on tehtävä aina kirjallisesti. Luovutuskirjaan tarvitaan kaupanvahvistajan todistus. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.
  • Luovutuskirjan allekirjoitustilaisuudessa luovuttajan, luovutuksensaajan ja kaupanvahvistajan on oltava yhtä aikaa läsnä. Kaupanvahvistaja tarkistaa luovutuksen osapuolten henkilöllisyyden.     
  • Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.
  • Kaupanvahvistajia ovat ne kunnan virkamiehet, jotka voivat toimia toimitusinsinöörinä. He tarkastelevat tehtävää kiinteistökauppaa laajemmasta näkökulmasta kiinteistönmuodostuksen ammattilaisina.
  • Erityisesti Järvenpään kaupungin alueeseen kuuluvien kiinteistökauppojen yhteydessä kaupanvahvistaja kertoo myös tarvittavista kiinteistönmuodostustoimenpiteistä ja rakennuslupaprosessin käynnistämisestä.
  • Kaupungin palveluksessa olevat virkansa puolesta kaupanvahvistajana toimivat suorittavat kaupanvahvistuksia myös yksityisissä kiinteistökaupoissa koko maan alueella.
  • Kaupanvahvistajan palkkiona peritään Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1386/2016) Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Lisäksi kaupanvahvistaja perii mahdolliset matkakustannukset.

Kaupanvahvistajat

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, puh. 040 315 2445, tarja.kariniemi(at)jarvenpaa.fi

Ville Vistbacka, maanmittausinsinööri, puh 040 315 2446, ville.vistbacka(at)jarvenpaa.fi