A

Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehityksen palvelualueen tehtävänä on elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistaminen Järvenpäässä. Palvelualueen tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta. Kaupunkikehitykseen kuuluvat elinkeino- ja matkailupalvelut, asuntopalvelut, hankekehittäminen, kaavoitus ja liikenne, maankäyttö- ja karttapalvelut, kaupunkitekniikan suunnittelu-, rakentamis- ja infran ylläpito- ja huoltopalvelut sekä rakennusvalvonta. Lisäksi kaupunkikehitys huolehtii kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvistä asioista.

Kaupunkikehitystä johtaa kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi, puh. 040 315 2566.


Kaupunkikehitys jakautuu avainprosessien mukaan neljään avainalueeseen:

Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen

Yhdyskuntasuunnittelu

Kaupunkitekniikka 

Rakennusvalvonta

  • Rakennusvalvonta, johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, puh. 040 315 2581


Kaupunkikehityksen esikunta

  • Esikuntapäällikkö Satu Hänninen, esikuntatoiminta, Seutulantalon palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan esimies, puh. 040 315 2457
  • Talouspäällikkö Timo Väisänen, puh. 040 315 2239
  • Hallinnon asiantuntija Annika Allén, puh. 040 315 2219
  • Tiedonhallinnan suunnittelija Mirja Kakkonen, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen ja yhteistyö, puh. 040 315 2419
  • Asiakaspalvelusihteeri Nina Nyholm, puh. 040 315 2296

Liikelaitokset:

  • Järvenpään Vesi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto, puh. 040 315 3875
    vesilaitos, vesihuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi