A

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys-yksikön tehtävänä on elinvoimaisen kaupunkikehityksen varmistaminen Järvenpäässä. Yksikön tarkoituksena on edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä sekä huolehtia yritysten toimintaedellytysten kehittymisestä ja työvoiman saatavuudesta. Kaupunkikehitykseen kuuluvat elinkeino- ja työllisyyspalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus ja liikenne, maankäyttö- ja karttapalvelut, kaupunkitekniikan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä rakennusvalvonta. Lisäksi kaupunkikehitys huolehtii kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvistä asioista.

Kaupunkikehitystä johtaa elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi, puh. 040 315 2566.


Kaupunkikehitys jakautuu avainprosessien mukaan neljään avainalueeseen:

Elinkeino- ja kehittämispalvelut

Yhdyskuntasuunnittelu

Kaupunkitekniikka 

Rakennusvalvonta

  • Rakennusvalvonta, johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, puh. 040 315 2581


Kaupunkikehityksen esikunta

  • Talouspäällikkö Annika Allén, puh. 040 315 2219
  • Hankekehityspäällikkö Antti Nikkanen, projektinhallinta ja hankekehitys, ympäristöasiat, puh. 040 315 2344
  • Erityisasiantuntija Mari Karsio, toiminnan arviointi ja kehittäminen, puh. 040 315 2037
  • Asiakaspalvelupäällikkö Satu Hänninen, Seutulantalon palvelupisteen ja pysäköinninvalvonnan esimies, puh. 040 315 2457
  • Projektiasiantuntija Essi Hämäläinen, projektinhallinta ja hankekehitys, puh, 040 315 2246
  • Tiedonhallinnan suunnittelija Mirja Kakkonen, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen ja yhteistyö, puh. 040 315 2419


Liikelaitokset:

  • Järvenpään Vesi, toimitusjohtaja Ari Kaunisto, puh. 040 315 3875
    vesilaitos, vesihuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi