A

Kaupunkitekniikka

Helsingintie-Ahomaanraitti_mallinnus   _Lallankatu_Kaivanto-Arinan_2018   Lakaisinkone

Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö

Kaupunkitekniikka toteuttaa ja ylläpitää yhdessä kaupungin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa toimivaa, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kaupunkitekniikka vastaa kadunpidosta, eli yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja huollosta sekä niihin liittyvistä toiminnallisista valmiuksista ja toimenpiteistä.

Kaupunkitekniikan avainaluetta johtaa kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine. Kaupunkitekniikan avainalue koostuu suunnittelu- ja rakentamispalveluista sekä ylläpito-, huolto- ja kunnossapitopalveluista, joissa tuotetaan kadunpidon edellyttämä palvelutuotanto ja muut yksiköiden perustehtävien toiminnot. Ylläpito-, huolto- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät yleisten alueiden kunnossapidon lisäksi viranomaistoiminta, lupahallinta ja jätehuolto.

Kadunpidon tehtäviä tuotetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin asukkaiden, kaupungin muiden palvelualueiden ja kaupunkikehityksen yksiköiden sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Palautetta katuympäristöstä voitte antaa kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.