A

Kesäseteli 2018 -työllistämistuki nuorten työllistämiseen

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään 2–4 viikon työsuhteisiin (14–28 päivää) Järvenpäässä asuvan 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen 1.6.– 31.8.2018 välisenä aikana.  Kesäseteli maksetaan työsuhteen jälkeen, mutta voidaan varata ennakkoon.

Työllistämistukea hakee työnantaja, mutta myös järvenpääläiset 15–18-vuotiaat nuoret voivat markkinoida itseään kesätöihin Suomessa rekisteröityneisiin yrityksiin, säätiöihin, kotitalouksiin ja yhdistyksiin tukeen vedoten.

Tukea nuorten kesätyöllistämiseen voivat saada yritykset, säätiöt ja yhdistykset.  Myös kotitaloudet voivat hakea kesätyöllistämistukea. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan Tes:in mukainen. Mikäli alalla ei ole Tes:iä on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa. Kesäseteliä maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin enintään 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot. Maksettavan tuen määrään vaikuttaa työsuhteen kesto ja työtuntien määrä. Kts.taulukko alla.

 Kesäseteli_kaavio_2018

UUTTA!

Kesäsetelin hakemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1. Työnantaja hakee tuen ennakkoon kesäsetelihakemuksella välillä 15.3.– 15.5. Hakemuksen saavuttua kesätyöllistämistuki varataan työnantajalle, mikä varmistaa hakijalle kesäsetelin saatavuuden. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön. Kesätyöllistämistuki maksetaan työsuhteen jälkeen. Ennakkoon varattu kesäseteli on haettava tilityslomakkeella viimeistään 30.10.2018.

TAI

Vaihtoehto 2. Työnantaja hakee tuen tilityslomakkeella vasta toteutuneiden työsuhteiden jälkeen. Kesäseteliä on haettava viimeistään 30.10.2018. Huom! Kesäseteliä maksetaan työnantajille kuitenkin aina hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahoja riittää.

 Vain varaamalla kesäsetelin ennakkoon voit varmistua kesäsetelin saatavuudesta!  

HUOM! Järvenpään kaupunki myöntää viime kesän tapaan jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2018 päättävän 9. luokkalaisen nuoren. 

UUTTA! Voit hakea kesäseteliä nyt myös sähköisesti, liitteet AINA pdf -muodossa. ( linkki sähköisiin hakemuksiin 15.3 2018 alkaen ).

Voit myös tulostaa lomakkeet perinteisesti lomakepankista (linkki lomakepankkiin 15.3.2018 alkaen). Postitse hakemukset ja tilityslomakkeet (liitteenä kopio työsopimuksesta) toimitetaan osoitteeseen: Järvenpään kaupunki / Työllisyysyksikkö, PL 41, kuoreen merkintä: KESÄSETELI

 

Lisätietoja hakemisesta: Järvenpään kaupunki Työllisyysyksikkö toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Puh: 040 315 39 80

Työnantaja, käy laittamassa kesätyöpaikkailmoituksesi duuniportaaliin, löydät todennäköisemmin järvenpääläisen työntekijän.

Nuori, laita kesätyöpaikkahakemuksesi duuniportaaliin ja löydä lähialueelta duunisi. Duuniportaali.fi

Löydät meidät myös facebookista työllisyysyksikkö/Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!