A

Järvenpään kaupungin kesäseteli työnantajille vuonna 2019


Järvenpään kaupunki tukee työnantajia kesätyöllistämisessä ns. kesäsetelin avulla myös kesällä 2019. Hyvinvoinninlautakunta päättää tuen myöntämisen kriteereistä. Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö päättää tukien myöntämisestä lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti.

Tuen määrä vaihtelee 100-400 euron välillä riippuen nuoren työsopimuksen kestosta ja työtuntien määrästä.

Tarkat kriteerit julkaistaan 4.3.2019.

 

Työnantaja voi hakea tukea joko ennakkoon tai nuoren työsuhteen päättymisen jälkeen. Ennakkohaussa työnantaja ns. korvamerkitsee etukäteen itselleen tuen enimmäismäärän. Lopullinen tuki määräytyy kuitenkin sen mukaan, miten nuoren/nuorten työsuhteet ovat toteutuneet. Ennakkohakuaika on ajalla 1.-31.5.2019.