A

Järvenpään kaupungin kesäseteli työnantajille vuonna 2019

Hyvä työnantaja!

Viime vuoden kesäsetelien hakuaika on päättynyt 31.10.2019.

Kiitos kaikille kesäseteliä hakeneille. Viimeiset hakemukset käsitellään marraskuun aikana.

 

 

Vuoden 2020 kesäseteleistä tietoa tulee helmikuun 2020 aikana. 

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea eli kesäseteliä voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesäseteliin, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Lue alta eri vaihtoehdot kesäsetelin hakemisesta ennakkoon ja jälkikäteen sekä säännöllisen ja epäsäännöllisen työajan vaikutuksista setelin määrään.

 tyollistamistuki_seteli_0218_final

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen 2019 myöntämisen perusteet säännöllinen työaika (30 tuntia viikossa).

Kesäseteliä voidaan myöntää järvenpääläisen 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Tukea voidaan myöntää työnantajille 14–28 päivän työsuhteisiin.

1. Kesätyösuhteen on toteuduttava 1.6.–31.8.2019 välisenä aikana.

2. Kesäseteliä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10.2019 saakka.

3. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä. (Lue tarkemmin ennakkohausta oikealta)

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

6. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin 200 euroa 2 viikon (14 vrk) ajalta ja 400 euroa 4 viikon (28 vrk) ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan tarvitsee olla yhtäjaksoinen.  Kesäseteliä voi hakea useammasta nuoresta. 

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen 2019 myöntämisen perusteet-epäsäännöllinen työaika.

Työsuhteen keston on oltava vähintään 14 tai 28 kalenteripäivää (sisältää arki- ja pyhäpäivät). Tuki määräytyy ao. taulukon mukaisesti.

Mikäli kyseessä on erittäin satunnainen keikkatyö niin, että työtunteja kertyy vain muutamia koko työsuhteen aikana, on työtunteja kuitenkin kerryttävä kuukauden aikana (28 vrk) vähintään 40h, muutoin tuen myöntäminen ei ole mahdollista. Työsuhteen keston on tällöin oltava vähintään 28 vrk. Tällöin myönnettävän tuen määrä on 100 € koko työsuhteen ajalta.

kesäseteli_2019_taulukko

Esimerkki 1: Nuoren työsuhde on 14 päivää ja hän työskentelee 26 tuntia viikossa, tuen määrä on 150 euroa koko työsuhteen ajalta.

Esimerkki 2: Nuoren työsuhde on 22 päivää ja hän työskentelee 23 tuntia viikossa, tuen määrä on 100 euroa koko työsuhteen ajalta. Huom. työtunnit huomioidaan vain 14 pv:n ajalta. 

Kun haet kesäsetelin toteutuneen työsuhteen jälkeen (kesäseteliä voi hakea myös 15.6 - 31.10.), toimi näin:

1. Olet työllistänyt kesätöihin järvenpääläisen 15-18-vuotias nuoren/nuoria.

2. Työsuhteen alkaessa tee työsopimus nuoren kanssa. Työsopimus on tärkeä siksikin, että kopio työsopimuksista tarvitaan kesäsetelin tilityslomakkeeseen. Pidä itselläsi myös kirjaa montako tuntia nuori oli työssä, sillä maksettavan kesäsetelin määrä riippuu työtuntien määrästä.

3. Kun nuoren työsuhde päättyy, hae tukea täyttämällä tilityslomake 31.10 klo. 23.59 mennessä. Muista, että liitteenä tulee ehdottomasti olla kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta ja työtuntilistasta. Kaikki liitteet tulee tallentaa (skannata) yhdeksi pdf-tiedostoksi tilityslomakkeen oheen. Hakemuksen täyttöä varten tarvitset organisaatiosi Y-tunnuksen tai hetusi. Täytä huolellisesti joka kohta lomakkeessa ja muista liitteet sekä paina Lähetä-nappia.

4. Kun tilitys on saapunut Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluihin, tehdään lopullinen päätös tuen määrästä ja sen maksamisesta. Päätös on näkyvillä kaupungin verkkosivuilla. Saat myös päätöksen sähköpostiisi.

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika 14 päivää. Tämän jälkeen päätös on lainvoimainen. Kun päätös on saanut lainvoiman, voidaan tuki laittaa maksuun. Tästä hetkestä kuluu noin 2 viikkoa ennen kuin tuki on ilmoittamallasi tilillä.

Miten pitkää päivää saan nuorella teetättää? Millaista palkkaa pitäisi maksaa alaikäiselle? Kysy tietoa työnantaja liitostasi tai tutustu esimerkiksi seuraaviin sivustoihin http://www.kesaduunari.fi/muistilista/työsopimus ja kotitalous työn teetättäjänä tai yrittäjän abc

HUOM! Järvenpään kaupunki myöntää jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistuen (muiden kesäseteli kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2019 päättävän nuoren.

 

Lisää tietoa: Agnieszka Mozejko-Vuollet, puh. 040 315 3980, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi