A

Kesäseteli - työllistämistuki nuorten työllistämiseen

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään 2–4 viikon työsuhteisiin (14–28 päivää) Järvenpäässä asuvan 15–18-vuotiaan nuoren palkkaamiseen 1.6.–31.8.2017 välisenä aikana. Työnantaja hakee tuen ennakkoon välillä 1.4.–31.5. Hakemuksen saavuttua kesätyöllistämistuki varataan työnantajalle. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön (alla yhteystiedot). Kesätyöllistämistuki tilitetään toteutuneen työsuhteen jälkeen. Työnantaja lähettää tilityslomakkeen ja kopion työsopimuksesta työllisyysyksikköön toteutuneen työsuhteen jälkeen, viimeistään 30.10.2017.

Työllistämistukea hakee työnantaja, mutta myös järvenpääläiset 15–18-vuotiaat nuoret voivat markkinoida itseään kesätöihin KUUMA- kuntien yrityksiin, säätiöihin, kotitalouksiin ja yhdistyksiin tukeen vedoten. (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti).

auringonkikka

Tuen suuruus on 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.

Tukea nuorten kesätyöllistämiseen voivat saada yritykset, säätiöt ja yhdistykset, joilla on toimintaa KUUMA-kunnissa. Myös KUUMA-alueen kotitaloudet voivat hakea kesätyöllistämistukea. Työpaikan tulee olla rekisteröitynyt johonkin edellä mainituista KUUMA-kunnista tai työtä tulee tehdä KUUMA-kunnassa sijaitsevasta toimipisteestä käsin. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan Tes:in mukainen. Mikäli alalla ei ole Tes:iä on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. Työajan tulee olla pääsääntöisesti 30 h/vko. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistöomistuksessa olevat organisaatiot.

Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä. Haku- ja tilityslomakkeen voit tulostaa lomakepankista.

HUOM! Järvenpään kaupunki myöntää viime kesän tapaan jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2017 päättävän nuoren.

Hakemukset ja tilityslomakkeet (liitteenä kopio työsopimuksesta) toimitetaan osoitteeseen: Järvenpään kaupunki / Työllisyysyksikkö, PL 41, kuoreen merkintä: KESÄSETELI

Työnantaja, käy laittamassa kesätyöpaikkailmoituksesi duuniportaaliin, löydät todennäköisemmin järvenpääläisen työntekijän. Nuori, laita kesätyöpaikkahakemuksesi duuniportaaliin ja löydä lähialueelta duunisi. Duuniportaali.fi

 

Järvenpään kaupunki Työllisyysyksikkö

Työllisyyskoordinaattori Marjo Kanninen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Puh: 040 315 2496

Löydät meidät myös facebookista työllisyysyksikkö/Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!