A

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistuki yhdistykselle / liitolle / säätiöille

HUOM. Ajalla 14.9. - 18.10.2020 kesätyöllistämistuki-asioihin liittyvät tiedustelut vain sähköpostitse osoitteeseen sirkka.lehti(at)jarvenpaa.fi

 Alkuperäinen hakuaika kesän 2020 tukien osalta päättyy pe 27.3.2020 klo 23.59 mennessä. Ymmärrämme, että vallitseva koronatilanne voi vaikuttaa 3. sektorin työnantajien mahdollisuuksiin työllistää nuoria kesätöihin.

Tästä johtuen olemme päättäneet, että tukea voi hakea 15.6.2020 klo 23.59 mennessä (linkki hakemukseen).Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa. Mikäli haluat käyttää myöhempää hakumahdollisuutta, olethan yhteydessä osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeriin: agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi , puh. 040 315 3980.

Aikataulussa huomioitavaa, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän jälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää. Eli aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen.

 

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15 - 18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tuen myöntämisen menettelytapana 22.3.2018.

 

Myöntämisen periaatteet:

 

1. Jotta yhdistyksen on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 15 - 18 vuotias järvenpääläinen ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista.

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä - elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa aina vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

3. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1 007,01 €/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

4. Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä.

5. Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut perii liikaa maksetut tuet jälkikäteen takaisin.

 

Hakemusten käsittely ja neuvonta:

Järvenpään kaupunki, Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 39 80

 

 

 VAIKUTTAMO_BANNERI

Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen duuniportaaliin.

Löydät meidät myös Facebookista Vaikuttamo.  Käy tykkäämässä!