A

Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään keskustan alueella on voimassa osayleiskaava, joka rajautuu Keskuksen, Loutin, Pajalan, Pöytäalhon ja Terholan kaupunginosien alueille. Osayleiskaava mahdollistaa Järvenpään keskustan elävöittämisen ja tiivistämisen. Tarkoituksena on myös lisätä keskusta-alueen painoarvoa sekä kasvattaa sen sisäistä ja seudullista vetovoimaisuutta.

Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 § 50 hyväksymä Keskustan osayleiskaava 2030 korvaa voimassaoloalueellaan Järvenpään koko kaupungin yleiskaavan 2020 sekä keskustan aiemman osayleiskaavan.

 

 0_LAINVOIMAINEN

Keskustan osayleiskaava 2030 on kuulutettu voimaan 11.11.2015.

Kaavakartta (pdf)

Raportti (pdf)

 


Osayleiskaavatyön yhteydessä laadittiin mm. seuraavia selvityksiä ja tarkasteluja:   

- Kaupunkikuva

Keskustan kaupunkikuvallinen selvitys (2012)

Terveystalon alueen kaupunkikuvallinen selvitys (2009)

- Liikenne

KOYK liikenneselvitys (2013)

KOYK pysäköintinormiselvitys (2014)

KOYK liikennesevitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut (2014)

KOYK liikenneturvallisuusauditointi (2014)

- Palveluverkko

Kaupan palveluverkkoselvitys liitteineen (2013)

Kartta Terholan kaupan nykytilasta

Terholan kaupan tavoitetila

Terholan kaupan seudullisuuden arviointi (2014)

- Kulttuuriympäristö

Kartta kulttuuriympäristökohteista

- Viherverkosto ja virkistysalueet

Viheralueiden hoitoluokituskartta

- Luontoarvot

Kartta luontotiedoista