A

Kestävän kehitys Järvenpäässä

Järvenpään ympäristötavoitteet 2030

Järvenpään kaupungin ympäristötavoitteita päivitetään parhaillaan tavoitevuodelle 2030. Tavoiteohjelman tarkoituksena on koota ja linjata kaupungin ympäristötavoitteita pitkällä aikavälillä. Tavoitteenasettelulla pyritään edistämään kaupungin ympäristösitoumusten toimeenpanoa sekä tukemaan Järvenpään kehitystä kohti entistä kestävämpää ja resurssiviisaampaa kaupunkia. Valmistuessaan tavoiteohjelma tulee korvaamaan voimassa olevan Järkevä-ohjelman. Työn aikataulu linkittyy Uusi kunta -projektiin.

Järkevä - Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma

Jarkeva_lehti

Järkevä-ohjelman tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2004. Järkevä-ohjelma päivitettiin edellisen kerran vuoden 2008 aikana (hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.3.2009).

Järkevä-palkinto

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään yhden tai useamman Järkevä-ohjelman mukaisen tavoitteen edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

  • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
  • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
  • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
  • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla yksittäishenkilö, ryhmä, yhdistys tai järvenpääläinen yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

  • Katso Järkevä-palkinnon vuosien varrella voittaneet tahot tältä sivulta.


Vuoden 2016 Järkevä-palkinto Fortum Power & Heat Oy:lle

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt vuoden 2016 Järkevä-palkinnon Fortum Power & Heat Oy:lle. Yhtiön Järvenpään bio-CHP-laitos on edistänyt kotimaisten biopolttoaineiden, etenkin lähipolttoaineiden, käyttöä ja investoinut uusimpaan tekniikkaan energiantuotannossa. Laitos käyttää lähes 100-%:sti vain uusiutuvia energianlähteitä.

Vuosittain jaettava tunnustus on järjestyksessään neljästoista.