A

Järkevä - Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma

Jarkeva_lehtiJärkevä-ohjelman tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Järvenpään kestävän kehityksen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2004. Järkevä-ohjelma päivitettiin edellisen kerran vuoden 2008 aikana (hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.3.2009).

Järkevä-palkinto

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään yhden tai useamman Järkevä-ohjelman mukaisen tavoitteen edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

  • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
  • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
  • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
  • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla yksittäishenkilö, ryhmä, yhdistys tai järvenpääläinen yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

  • Katso Järkevä-palkinnon vuosien varrella voittaneet tahot tältä sivulta.


Vuoden 2015 Järkevä-palkinto Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt vuoden 2015 Järkevä-palkinnon Kierto Ympäristöpalvelut Oy:lle tulevaisuuden liiketoiminnasta, joka yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla kannattavan kasvun ja työpaikat kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen.

Vuosittain jaettava tunnustus on järjestyksessään kolmastoista.