A

Kiinteistön muodostus

Maankäyttö- ja karttapalvelut hoitaa Järvenpään asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset. Lohkomisen edellytyksenä on voimassaoleva asemakaava ja tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Mikäli maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.

Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Maankäyttö- ja karttapalvelut huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta Järvenpään asemakaava-alueella. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii Maanmittauslaitos.

Katso myös: