A

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

Kiirettömän hoidon hoitopaikan valinta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 47 §)

Henkilö voi valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhuollon palvelut. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Ilmoitus_terveysaseman_vaihdosta (pdf). Vaihtolomake toimitetaan osoitteeseen: Keusote, Sosaali- ja terveyskeskus JUST, Lääkärikuja 1, 04400 Järvenpää.