A

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

 • Kilpailuohjelma, päivitetty 14.06.2018 (pdf)
 • Kilpailuohjelma (pdf)
 • Lepola IV laatukäsikirja "Perheen ja Musiikin kaupunki" (pdf)
 • Kilpailualue (pdf)
 • Pohjakartta (dwg)
 • Pohjakartta, maankäytön viivat (dwg)
 • Johtokartta (dwg)
 • Lepolan osayleiskaava (dwg, pdf)
 • Ote alueen ajantasa-asemakaavasta (pdf)
 • Kilpailualueen kaavarunkoluonnos (dwg, pdf)
 • Rakennettavuusselvitys (pdf)
 • Perustamistapalausunto (pdf)
 • Viistoilmakuvia (jpg) E1 E2 W1 W2 N1 N2 S1 S2
 • Ortokuvia (jpg) O1 O2 O3 O4 (O3.jgw, O4.jgw)
 • Lepolanväylän yleissuunnitelman luonnos
  • asemapiirros (pdf)
  • pituus (pdf)
 • Ratasuunnitelmat (pdf) kartta 7 kartta 8
 • Lepolan osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys (pdf)