A
  • Graffitit_Kinnari

  • Graffitit_Kinnari

  • Graffitit_Kinnari

  • Graffitit_Kinnari

  • Graffitit_Kinnari

Kinnarin Uusi Koulu -hanke

Järvenpään Kinnarin alueella aloitetaan uuden koulun rakentaminen vuoden 2018 alussa ja tavoitteena on saada uusi koulu käyttöön syksyllä 2019. Kesän 2017 aikana Kinnarin koulun A- ja B- rakennukset tullaan purkamaan ja alueelle on rakentumassa uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat, kestävät ja turvalliset oppimistilat, joita voidaan käyttää myös alueen muuhun toimintaan. Koulun suunnittelun lähtökohtana on uusi ilmiöpohjainen oppiminen, jossa tilat ja piha houkuttelevat lapsia oivaltamaan, innostumaan ja oppimaan. Koulun suunnittelua ohjaavaa pedagogista visiota ja sen mukaisia tilaratkaisuja tullaan kehittämään koko suunnittelun ja rakentamisen ajan käyttäjälähtöisesti tilojen käyttäjiä kuunnellen. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras koulu Järvenpäähän.

Projektin valmisteleva suunnittelu tehdään kaupungin ja Mestaritoiminnan muodostaman Kiinteistöallianssin yhteistyönä ja teknisestä valmistelusta vastaa Mestaritoiminta Oy. Maaliskuussa 28.3.2017 allekirjoitettiin kehitysvaiheen sopimus, jossa osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan uuden Kinnarin koulun allianssimallilla. Sopimuksen osapuolina ovat Järvenpään kaupunki, NCC Suomi Oy, Mestaritoiminta Oy sekä Hannu Jaakkola Arkkitehdit Oy.

20170328_Kinnarinkoulun_urakkasopimus_kuva_2-1024x691

Kinnarin tontilla tapahtuu

Kinnarin uuden koulun rakentaminen alkaa tänä kesänä A- ja B-rakennusten purkamisella. Uusi Kinnarin yhtenäiskoulu saadaan valmiiksi pääosin elokuuhun 2019 mennessä ja kaikki tilat ovat opetuksen käytössä viimeistään vuoden 2019 lopussa.
 
Purkutyömaan aitaus ja irtaimiston tyhjennys alkaa 5.6.2017. Purku-urakoitsijaksi on valittu Gles Kokonaispurut Oy. Urakoitsijan yhteystiedot tulevat työmaa-aitaan. Raskaspurku alkaa aikaisintaan 12.6.2017. Kaikki purkutyöt ovat ohi koulujen alkaessa 10.8.2017.
 
Purkutöitä tehdään arkisin pääsääntöisesti klo 7.00-18.00. Mikäli työskennellään viikonloppuisin, työskentelyajat ovat lauantaisin 8.00-18.00 ja sunnuntaisin klo 9.00-16.00.
 
Turvallisuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennustöiden aikana ja työmaa-alue aidataan kokonaan.
 
Purkutyön ja rakentamisen etenemistä tiedotetaan aktiivisesti Järvenpään kaupungin ja Kinnarin koulun omilla sivuilla.