A

Kivipuiston monipalvelukeskus

Suunnittelualueen sijainti

Kivipuiston monipalvelukeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa senioriasuntoja. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Kaavamuutos perustuu Järvenpään kaupungin ja Kivipuiston Palvelukotisäätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen.

Yhteyshenkilö:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 080022

Dnro: JARVENPAA 436/2016

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus valmistellaan kiinteistönomistajan aikataulun mukaan.

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä 1.2.-2.3.2017 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Kuulutus

Kaavakartta

Havainnekuva

Kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 23.11.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava