A

Kivipuiston monipalvelukeskus

Suunnittelualueen sijainti

Kivipuiston monipalvelukeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa senioriasuntoja. Kaavamuutos perustuu Järvenpään kaupungin ja Kivipuiston Palvelukotisäätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen.

Yhteyshenkilö:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 080022

Dnro: JARVENPAA 436/2016

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 23.11.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava