A

Korkotukilainat ja ARA:n tuet

Haettavana olevat korkotukilainat:

 • Lyhytaikainen korkotukilaina-vuokratalojen rakentaminen
 • Vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentaminen
 • Asunto-osakeyhtiömuotoisen omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen
 • Erityisryhmille tarkoitetun vuokratalon rakentaminen johon ei haeta investointiavustusta
 • Vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantaminen
 • Vuokra-asuntojen tai vuokratalon hankinta

Haettavana olevat takauslainat:

 • Takauslaina vuokrataloille
 • Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus 

Haettavana olevat avustukset:

 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen
 • Käynnistysavustus / vuokra-asuntojen rakentaminen muille kuin erityisryhmille
 • Avustus asumisneuvojatoimintaan 

 

Korkotukilaina ja erityisryhmien investointiavustus yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitettuja valtion lainoja ja investointiavustuksia haetaan kaupungin asuntopalveluiden kautta. Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämää, aravalain 15 a §:n edellytykset täyttävää yhteisöä.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun investointiavustuksen (www.ara.fi) ehtona on, että samaan hankkeeseen jätetään myös korkotukilainahakemus. Lainoituksen ja em. avustuksen saaminen edellyttää, että kunta puoltaa hanketta.

Hakemukset jätetään kahtena kappaleena liitteineen. Asuntopalvelut lähettää hakemukset lausuntoineen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA).

Vuoden 2017 määrärahaan kohdistuva erityisryhmien investointiavustuksen hakuaika päättyi 18.10.2016, jolloin hakmus oli toimitettava kunnan käsiteltäväksi.

 

Lyhytaikainen korkotukilainan vuokratalojen rakentamiseen

Tarkoituksena on edistää vuokra-asuntotuotantoa suurimpiin, nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Uusi lyhyt korkotukimalli on nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät lähtökohtaisesti 10 vuotta.

Hakemus oli toimitettava ARA:lle viimeistään keskiviikkona 21.9.2016

Lue lisää ja tutustu hakuohjeeseen

 

Avustus asumisneuvojatoimintaan

Kunnille, järjestöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Lisätietoa ARA:n sivuilta.  

Vuoden 2017 asusmisneuvontatoimintaa koskeva hakuaika päättyy 12.1.2017.

   

Hakuajat:

Lyhytaikaisen vuokratalojen rakentamiseen tarkoitetun korkotukilainan haku päättyi 21.9.2016.


Vuoden 2017 määrärahaan kohdistuva erityisryhmien investointiavustuksen hakuaika päättyi 18.10.2016, jolloin hakemus on toimitettava kunnan käsiteltäväksi.


Korkotukilainoja (muut kuin erityisryhmät) koskevat hakemukset voidaan jättää asuntopalveluihin ilman erityistä hakuaikaa. 


Vuoden 2017 asusmisneuvontatoimintaa koskeva hakuaika päättyy 12.1.2017.

 

  

 

 


Tiedustelut: Mari Karsio, puh. 040 315 2037. Järvenpään asuntopalveluiden yhteystiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhteystiedot