A

ARA:n tuet

Haettavana olevat korkotukilainat:

 • Vuokra-, osaomistus- tai omaksilunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
 • Asumisoikeustalolainat
 • Erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilainoitus, johon ei haeta investointiavustusta
 • Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
 • Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta

Korkotukilainoja koskevat hakemukset voidaan jättää kaupungin asuntopalveluihin ilman erityistä hakuaikaa. 

ARA:n oppaita:

Hakuohje ARA:n tuet 2020

ARA-säännösten pikaopas Arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Taulukko käyttö- ja luovutusrajoituksista

 

Haettavana olevat takauslainat:

 • Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
 • Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus 

Haettavana olevat avustukset:

 • Käynnistysavustus / vuokra-asuntojen rakentaminen muille kuin erityisryhmille
 • Purkuavustus
 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen (erillinen ohje) 
 • Avustus asumisneuvojatoimintaan (erillinen ohje)
 • Sähköautojen latausinfra-avustus (erillinen ohje)
 • Vuokra-asukkaiden talousneuvontatoiminta

Hakuohje - käynnistysavustus

Hakuohje - purkuavustus

Hakuohje - investointiavustus /erityisryhmät  

Hakuohje - asumisneuvojatoiminta

Hakuohje - sähköautojen latausinfra-avustus

Hakuohje - avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

 

Korkotukilaina ja erityisryhmien investointiavustus yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitettuja valtion lainoja ja investointiavustuksia haetaan kaupungin asuntopalveluiden kautta. Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämää, aravalain 15 a §:n edellytykset täyttävää yhteisöä. Lue lisää ARA:n sivuilta.

 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen, ehtona on, että samaan hankkeeseen jätetään myös korkotukilainahakemus. Lainoituksen ja em. avustuksen saaminen edellyttää, että kunta puoltaa hanketta.

Aran yleishyödyllisyysopas

Hakemukset jätetään kuntaan kahtena kappaleena liitteineen. Hakuaika on jatkuva.  


Tiedustelut: Mari Karsio, puh. 040 315 2037.

 

Katso myös: