A

ARA:n tuet 2017

Haettavana olevat korkotukilainat:

 • Vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentaminen
 • Erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohde, johon ei haeta investointiavustusta
 • Asunto-osakeyhtiömuotoisen omaksilunastettavan vuokratalon rakentaminen
 • Vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantaminen
 • Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankinta

Haettavana olevat takauslainat:

 • Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
 • Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus 

Haettavana olevat avustukset:

 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen
 • Käynnistysavustus / vuokra-asuntojen rakentaminen muille kuin erityisryhmille
 • Purkuavustus / vuokratalo

Hakuohje ARA:n tuet 2017 

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Korkotukilainoja (muut kuin erityisryhmät) koskevat hakemukset voidaan jättää asuntopalveluihin ilman erityistä hakuaikaa. 

 

Korkotukilaina ja erityisryhmien investointiavustus yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitettuja valtion lainoja ja investointiavustuksia haetaan kaupungin asuntopalveluiden kautta. Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämää, aravalain 15 a §:n edellytykset täyttävää yhteisöä. Lue lisää ARA:n sivuilta.

 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen, ehtona on, että samaan hankkeeseen jätetään myös korkotukilainahakemus. Lainoituksen ja em. avustuksen saaminen edellyttää, että kunta puoltaa hanketta.

Hakuohje ARA:n tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

Hakemukset jätetään kahtena kappaleena liitteineen. Asuntopalvelut lähettää hakemukset lausuntoineen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA).

Vuoden 2018 määrärahaan kohdistuva erityisryhmien investointiavustushakemus on toimitettava kuntaan 24.10.2017 mennessä.

  

Avustus asumisneuvojatoimintaan

Kunnille, järjestöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Lisätietoa ARA:n sivuilta.

Vuoden 2017 asusmisneuvontatoimintaa koskeva haku päättyi 12.1.2017.

Hakuohje

 

Lyhytaikainen korkotukilainan vuokratalojen rakentamiseen

Tarkoituksena on edistää vuokra-asuntotuotantoa suurimpiin, nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Uusi lyhyt korkotukimalli on nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät lähtökohtaisesti 10 vuotta.

Hakuohje 2017- Lyhytaikainen korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen 

 

 


Tiedustelut: Mari Karsio, puh. 040 315 2037. Järvenpään asuntopalveluiden yhteystiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhteystiedot