A

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.  Myöhässä tapahtuneita ilmoittautumisia ei voida vaalilain mukaan ottaa huomioon.

Ilmoittautumiset:

Puhelimitse

numeroon 040 315 2342 maanantai–torstai klo 9.00-15.00, perjantai klo 9.00 - 13.00. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Postitse

Kotiäänestyslomakkeen palautus osoitteella: Järvenpään kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 41, 04401 Järvenpää.

Sähköpostitse

osoitteella: vaalit(at)jarvenpaa.fi

Omaishoitajan äänestäminen

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen ja omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoittautuminen samalla lomakkeella.