A

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 kello 16.00. Myöhemmin tapahtuneita ilmoittautumisia ei voida vaalilain mukaan ottaa huomioon.

Ilmoituksen voi tehdä:

  • puhelimitse arkisin (ma–pe) klo 9–13, puh. 040 315 2205 tai 040 315 2342
  • sähköpostitse vaalit(at)jarvenpaa.fi
  • Kotiäänestyslomakkeella, joita on saatavana kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä, Hallintokatu 2 tai tulostaa itse Oikeusministeriön vaalisivuilta ja palauttaa osoitteella: Järvenpään kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 41, 04401 Järvenpää.

    Myös sähköisesti ja postitse toimitettavien ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 16.1.2018 kello 16.00. 

    Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

    Henkilöille, jotka äänestivät edellisissä vaaleissa kotona, postitetaan kotiäänestyslomake kotiin.