A

Kotihoidon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

 Ikäihmisten palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymän hallituksen
 päätökseen asiakasmaksuista (§ 145).
Tulosidonnaisia asiakasmaksuja voidaan asiakkaan pyynnöstä kohtuullistaa riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

Säännöllisen kotihoidon maksut

Säännöllisistä kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksu. Kuukausimaksu määräytyy yhdessä sovitun palvelun määrän, maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Palveluiden määrää mitataan aikaperusteisesti ja tuloja tarkastellaan bruttoansion mukaan.

Kotihoidon asiakasmaksutaulukko 2019.

Kotihoidon laskutukseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä kotihoidon laskuttajaan p. 040 315 2255

 Maksut palveluseteliasiakkaille

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin maksu on tuloperusteinen. Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus, joka vastaa kuntayhtymän omasta säännöllisestä kotihoidosta perittävää maksua. Muun osuuden palveluntuottaja laskuttaa suoraan kuntayhtymältä.

Voitte laskea palvelusetelinne arvon palvelusetelilaskurilla.

Palvelusetelien osalta voitte tarvittaessa olla yhteydessä palvelukoordinaattori Anne Korvenniemeen p. 040 315 3038.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tuotettu hoito pohjautuu yhdessä asiakkaan kanssa arvioituun hoidon tarpeeseen tunteina ja seteleitä myönnetään sen mukaisesti tarvittava määrä. Setelin arvo 23€/h, jolloin asiakkaalle jää maksettavaksi palveluntuottajan ja setelin arvon välinen summa.

 

Mikäli tulonne eivät riitä maksuihin, voitte olla yhteydessä kotihoidon laskuttajaan p. 040 315 2255.

Lomakkeet ja tositteet toimitetaan osoitteeseen Laskentasihteeri Ulla Lehtinen/JUST, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää.

Liittäkää mukaan
 SELVITYS MENOISTA KOTIHOIDON MAKSUN TARKISTAMISTA VARTEN 2019(pdf)
 Kotihoidon maksun tarkistaminen 2019 ohje asiakkaallepdf)