A

Kotihoidontuki

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Sitä voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä tuloista riippuvainen hoitolisä. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot.