A

Kotihoidontuki

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Sitä voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja ( esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja ( esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Lisätietoja Kelasta.