A

Kotihoidontuki

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Sitä voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja ( esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja ( esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Lisätietoja Kelasta.

1.8.2018 alkaen Järvenpään kaupunki ei enää myönnä kuntalisää yksityiseen päiväkotiin. Jos järvenpääläinen lapsi on jo varhaiskasvatuksessa tai hakee varhais-kasvatuspaikkaa yksityiseen päiväkotiin, on päiväkodin hakeuduttava Järvenpään palvelusetelipäiväkodiksi ja lapselle myönnetään Järvenpään kaupungin maksama palveluseteli. Palvelusetelillä varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa tulee huoltajalle saman hintaiseksi kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Yrittäjällä on mahdollisuus halutessaan periä lisämaksua 1-30 euroa/kk.