A

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen moniammatillisen, oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitotyön kautta asiakkaan voimavaroja vahvistaen. Sen tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksien tai toimintakyvyn heikentyessä. Kotihoito on tarvittaessa ympärivuorokautista ja se toteutetaan moniammatillisen työtiimin yhteistyöllä, johon kuuluvat kotihoidon lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja palveluohjaaja. Kotihoidon sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan avun ja tuentarpeen mukaan. Kaikille asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma moniammatillisessa tiimissä. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa jokaiselle asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Mikäli koette tarvitsevanne kotihoidon palveluja, ottakaa yhteyttä Seniorineuvontaan p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.
Asiakkaaksi voi hakea myös kirjallisella hakemuksella.

Tilapäisen kotihoidon tarve

 

kotihoito 012pien