A

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen moniammatillisen, oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitotyön kautta asiakkaan voimavaroja vahvistaen. Sen tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksien tai toimintakyvyn heikentyessä. Kotihoito on tarvittaessa ympärivuorokautista ja se toteutetaan moniammatillisen työtiimin yhteistyöllä, johon kuuluvat kotihoidon lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja palveluohjaaja. Kotihoidon sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan avun ja tuentarpeen mukaan. Kaikille asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma moniammatillisessa tiimissä. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa jokaiselle asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Mikäli koette tarvitsevanne kotihoidon palveluja, ottakaa yhteyttä Seniorineuvontaan p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.  Asiakkaaksi voi hakea myös kirjallisella hakemuksella.

Tilapäisen kotihoidon tarve

Mikäli teillä on tilapäinen palveluntarve esimerkiksi kotiuduttuanne sairaalasta, voitte saada tilapäisiä palveluseteleitä selviytymisenne tueksi. Näiden avulla voitte hankkia palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta ennalta sovittuun hoitoon ja hoivaan enintään kolmen viikon ajaksi itse valitsemaltanne kaupungin hyväksymältä palvelutuottajalta. Palveluseteli on maksuväline, jossa te maksatte omavastuuosuutena palveluseteliarvon (23 €) ja palvelun hinnan välisen erotuksen.

Mikäli koette tarvitsevanne tilapäisesti kotihoidon palveluja, ottakaa yhteyttä Seniorineuvontaan p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.

kotihoito 012pien