A

Kotikuntalaki

Kotikuntalaki uudistui vuoden 2011 alussa. Se antaa asumispalveluja tarvitsevalle entistä laajemmat mahdollisuudet valita kotikuntansa. Pääsääntöisesti henkilön kotikunta on se kunta, jossa hän tosiasiallisesti asuu. Myös vammainen henkilö voi muuttaa kunnasta toiseen tavallisena muuttona, jos hänellä ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle tai palveluille ja hän pystyy muuttamaan omatoimisesti.

Jos henkilö asuu kunnan sijoittamana pitkäaikaisesti jossain muussa kunnassa kuin kotikunnassaan, hän voi uuden kotikuntalain mukaan valita sijoituskunnan uudeksi kotikunnakseen ilmoittamalla siitä maistraatille.

Henkilö, joka tarvitsee ja on oikeutettu saamaan lain mukaista laitoshoitoa tai asumispalveluja, voi hakea palveluja nyt myös muusta kuin kotikunnastaan. Näin ollen Järvenpääläinen henkilö voi hakea hoitopaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Järvenpäästä.

Lisätietoja antaa:

Asumispalvelupäällikkö
Pirjo Komulainen

puh. 040-315 2398

pirjo.komulainen(at)jarvenpaa.fi