A

Kotona asumisen palvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Kotona asumisen palvelujen tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneen järvenpääläisen mahdollisimman toimintakykyistä, itsenäistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Palvelujen pohjana ovat asiakkaan tarpeet, hyvinvointi sekä voimavarat, joiden pohjalle suunnitellaan asiakkaan yksilöllinen palvelujen kokonaisuus yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa. Kotona asumisen palvelut koostuvat ateria- kauppa-, kuljetus-, siivous- ja turvapalveluista sekä kotihoidosta yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kotona asumisen tukipalveluista voitte tiedustella lisää Seniorineuvonnasta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai sähköpostitse seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi.

Säännöllisiä palveluita käyttävät asiakkaat voivat asioida suoraan oman palveluohjaajansa kanssa.

Viranomaiset voivat olla asiakasasioissa yhteydessä aina suoraan kotona asumisen tuen palveluohjaukseen esim. sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden kohdalla tarvittavien kotihoidon palvelujen käynnistämiseksi.

Kotihoidon asiakkuudessa jo olevien asiakkaiden kohdalla viranomaiset ja kotiuttavat tahot voivat ottaa yhteyttä asiakkaan omaan kotihoidon tiimiin.

Lue lisää ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnista ja palveluiden portaista.

 

 hymy