A

Kotouttamistyön ohjaus

SIVU ON PÄIVITYKSEN ALLA

 

Lain kotoutumisen edistäminen (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestää kunta ja TE-toimisto. Kunnassa tulee laatia kotouttamisohjelma, jossa kuvataan kuinka paikalliset kotouttamispalvelut järjestetään.

Järvenpään kaupunginvaltuuston hyväksyi 11.12.2017 Kotouttamisohjelma 2018-2021 

 

Hallinnollisesti kotouttamistyö sijoittuu Koulutus- ja ohjauspalveluihin. Päävastuu prosessista  kuuluu koulutusjohtaja Jari Lausvaaralle puh. 040 315 2173, apuna maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima puh. 040 315 2075.

Kotouttamistyön johtoryhmä seuraa kotouttamisohjelman toteutumista ja kotouttamistyön kehittymistä. 

Kotouttamistyön johtoryhmä 2018-2021 - tietoa päivitetään