A

Kotouttamistyön ohjaus

Lain kotoutumisen edistäminen (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestää kunta ja TE-toimisto. Kunnassa tulee laatia kotouttamisohjelma, jossa kuvataan kuinka paikalliset kotouttamispalvelut järjestetään.

Järvenpään kaupunginvaltuuston hyväksymä (9.6.2014 § 35)  Kotouttamis-ohjelma 2014-2017.

 

Hallinnollisesti kotouttamistyö sijoittuu Koulutus- ja ohjauspalveluihin. Päävastuu prosessista  kuuluu koulutusjohtaja Jari Lausvaaralle puh. 040 315 2173, apuna maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima puh. 040 315 2075.

Kotouttamistyön johtoryhmä seuraa kotouttamisohjelman toteutumista ja kotouttamistyön kehittymistä. 

Kotouttamistyön johtoryhmä 2014-2017

Johtoryhmällä on kotouttamistyön valvonta- ja toimeenpanovastuu kaupungin johtoryhmän alaisuudessa. 

Päivitetty työryhmä 2016 

 • Jari Lausvaara, koulutusjohtaja
 • Merja Sillanpää, Järvenpään Opiston rehtori
 • Arja Loima, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija
 • Marju Niinisalo, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 • Arja Korhonen, perusopetusjohtaja
 • Juha Särkkä, lasten ja nuorten palvelujen päällikkö
 • Kariniemi-Örmälä Kristiina, terveyden edistämisen johtaja
 • Tanja Bergman, aikuissosiaalityön päällikkö
 • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö
 • Mari Karsio, erityisasiantuntija
 • Kati Toikka, HR-kehittämisasiantuntija