A

Koulukuraattorin tavoitat koululta

Koulukuraattorin työ

Koulukuraattorin perustehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää oppilaiden psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun verkoston kanssa.

Työn tavoitteita ovat oppilaiden ja perheiden hyvinvoinnin sekä kasvun edistäminen, oppilaiden koulunkäynnin edellytysten turvaaminen sekä kouluyhteisön toimintakyvyn lisääminen. Koulukuraattorityön painopistealueena on riskien ja ongelmien tunnistaminen ja havaitseminen sekä tuen tarjoaminen mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa kuraattori ohjaa lapsen perheineen jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Asiakastyö kohdistuu oppilaisiin, perheisiin, ryhmiin, kouluyhteisöön sekä verkostoihin.

Tehtäviin kuuluvat myös opettajakonsultaatiot, oppilashuoltoryhmien työskentelyyn osallistuminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa työryhmissä. Kuraattori osallistuu sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisön toimintaan sekä opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun.

Yhteistyöverkostoja ovat mm. opettajat, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, lastensuojelun sosiaalityöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät, sosiaalipäivystys sekä lasten ja nuortentutkimus- ja hoitopaikat.

Yhteystiedot

Tiina Korpela (vastaava kuraattori) p. 040 315 2801
Järvenpään Yhteiskoulu
Juholan koulu

Johannes Saarinen p. 040 315 3125
Kinnarin koulu

Jaana Löf p. 040 315 2691
Mankalan koulu
Harjulan koulu

Tuukka Vilja p. 040 315 2338
Anttilan koulu
Haarajoen koulu

Minna Vekkeli p. 040 315 2129
Kartanon koulu

Jan-Krister Degerman p. 040 315 3448
Saunakallion koulu
Koivusaaren koulu

Jenna Pekola p. 040 315 3250
Esikoulut
Kyrölän koulu

Tuomo Tourunen p. 040 315 3282
Kristillinen koulu
Seurakuntaopisto

Katja Takko p. 040 315 2881
Järvenpään lukio

Anne Elojärvi p. 040 315 2518
Keuda (Sibeliuksenväylä)

Teppo Kotilainen p. 040 315 3404
Keuda (Wärtsilänkatu)

Kaisa Priiki p. 040 315 3383
Ammattiopisto Spesia

 Opetuspalvelut, opiskeluhuoltopalvelut:

  • opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887