A

Koulumatkat, koulukuljetus

Koulumatkat

Koulumatkat ovat osa koulupäivää. Jotta lapsi voisi tuntea koulutiensä turvalliseksi, on tärkeää, että lapsen kanssa harjoitellaan riittävän monta kertaa turvallisin reitti kotoa kouluun.

Turvallisuussyistä vuosiluokkien 1-2 oppilaiden saapuminen kouluun pyörällä ei ole suotavaa. Suosittelemme kypärän käyttöä aina koulumatkoilla. Koulutyöhön liittyvillä polkupyörämatkoilla kypärän käyttö on pakollista.

Järvenpäässä koulumatkat eivät ole kovin pitkiä, joten oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olisi suotavaa, että oppilas kulkisi koulumatkat itse. 

Koulukuljetus

Oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus, mikäli koulumatka on yli 5 km. Ensimmäisen luokan oppilas saa koulukuljetuksen, jos koulumatka on yli 3 km. Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Maksuttoman koulukyydin ehtona on, että oppilas käy hänelle osoitettua lähikoulua. Oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tällöin kuljetusetuuden myöntäminen edellyttää aina asiantuntijalausuntoa.

Koulukuljetusetu anotaan vuosittain oman koulun rehtorilta huhtikuun loppuun mennessä oheisella hakemuslomakkeella:

Tapaturmasta tai sairaudesta johtuva lääkärin määräämä määräaikainen koulukuljetus anotaan oman koulun rehtorilta. Anomukseen tulee aina liittää lääkärintodistus.

Ruosinkieliseen opetukseen osallistuvien oppilaiden huoltajat palauttavat hakemuksen kaupungin kirjaamoon: Järvenpään kaupunki, kirjaamo, PL 41, 04401 Järvenpää (Käyntiosoite: Hallintokatu 4), kirjaamo@jarvenpaa.fi.

Lisätietoja koulukuljetuksesta:
puh. 040 315 3556 (tai 040 315 2272) tai perusopetus@jarvenpaa.fi