A

Koulupsykologi koulunkäynnin ja oppimisen tukena

Koulupsykologipalvelut ovat osa lakisääteisiä opiskeluhuoltopalveluita. Järvenpäässä koulupsykologin asiakkaita ovat esi- ja peruskouluikäiset lapset ja nuoret perheineen. Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan koulunkäyntiä, kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä koko koulun ja oppilasyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi toimii koulun oppilashuollossa psykologian ja terveydenhuollon asiantuntijana läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset oppimisvaikeudet, muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet ja vastata niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluvat mm:

  • keskustelut oppilaan, vanhempien sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa
  • psykologisten tutkimusten ja arviointien toteuttaminen ja tukitoimien suunnittelu
  • oppilaille ja kouluyhteisölle suunnattu ryhmätoiminta
  • vanhempien ja kouluyhteisön neuvonta ja ohjaus (konsultaatio)
  • moniammatillinen yhteistyö oppilashuollossa ja koulun ulkopuolisten verkostojen kanssa

Koulupsykologin palveluihin ohjaudutaan oppilaan, vanhempien, opettajan tai muun henkilökunnan aloitteesta.

Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan tai perhee muiden palvelujen piiriin (esim. perheneuvola, Nuovo, koulukuraattori, kouluterveydenhuolto, koulun perhetyö)

 

Yhteystiedot

Susanna Ruotsalainen p. 040 315 3272
Kinnari ja Järvenpään Yhteiskoulu

Anne Rosti-Kemppinen p. 040 315 3254
Saunakallio, Haarajoki ja Oinaskatu

Ulriika Salo p. 040 315 2286
Harjula-Vihtakatu, Kyrölä ja Kartanon alakoulu

Antero Laine p. 040 315 2169
Mankalan ja Kartanon yläkolu

Anna Saario p. 040 315 2516
Anttila ja Koivusaari

Marjaana Hokkanen p. 040 315 2164
Juhola, Nuorisokeskus

 

Opetuspalvelut, opiskeluhuoltopalvelut

  • opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887