A

Koulupsykologi koulunkäynnin ja oppimisen tukena

Koulupsykologipalvelut ovat osa lakisääteisiä opiskeluhuoltopalveluita. Järvenpäässä koulupsykologin asiakkaita ovat esi- ja peruskouluikäiset lapset ja nuoret perheineen. Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan koulunkäyntiä, kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä koko koulun ja oppilasyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi toimii koulun oppilashuollossa psykologian ja terveydenhuollon asiantuntijana läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset oppimisvaikeudet, muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet ja vastata niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluvat mm:

  • keskustelut oppilaan, vanhempien sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa
  • psykologisten tutkimusten ja arviointien toteuttaminen ja tukitoimien suunnittelu
  • oppilaille ja kouluyhteisölle suunnattu ryhmätoiminta
  • vanhempien ja kouluyhteisön neuvonta ja ohjaus (konsultaatio)
  • moniammatillinen yhteistyö oppilashuollossa ja koulun ulkopuolisten verkostojen kanssa

Koulupsykologin palveluihin ohjaudutaan oppilaan, vanhempien, opettajan tai muun henkilökunnan aloitteesta.

 

Yhteystiedot

Esiopetuksen ja alakoulujen psykologit:

Susanna Ruotsalainen p. 040 315 3272
Kinnari, Kyrölä, Oinaskatu ja Järvenpään Yhteiskoulu

Anne Rosti-Kemppinen p. 040 315 3254
Anttila, Saunakallio, Haarajoki

Ulriika Salo p. 040 315 2286
Harjula, Mankala, Kartano, Juhola ja Vihtakatu

 

Yläkoulujen psykologi:

Petra Johansson p. 040 315 2169
Kartano, Järvenpään Yhteiskoulu, Koivusaari ja Juhola

 

Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut, hallinto:

  • Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887