A

Koulupaikan vahvistaminen

Oppivelvollisuusilmoitukset koulutulokkaille postitettiin ennen joulua. Koulupaikan osoitus ja postitusosoite olivat maistraatissa marraskuussa voimassa olleen osoitetiedon mukaisia. 

Koulupaikan vahvistaminen tai muuhun kuin osoitettuun kouluun pyydettiin tekemään sähköisesti alla olevan linkin kautta ajalla maanantai 14.1. - sunnuntai 27.1.2019.

Määräajan jälkeen koulupaikan vahvistamiset tehdään uuden, alla olevan linkin kautta.

Mikäli olette hakemassa myös iltapäivätoimintapaikkaa, on hyvä tutustua iltapäivätoiminnan ohjeistukseen ennen linkin avaamista, sillä lomakkeelta on suora yhteys iltapäivätoiminnan hakulomakkeelle.

Lomaketta täyttäessänne pyydämme Teitä huomioimaan seuraavat asiat:

  • Lomakkeessa kysyttävä lapsen kutsumanimi ei ole lempinimi, vaan yksi virallisista etunimistä.
  • Kaikki nimi- ja osoitetiedot tulisi syöttää muodossa Malli Esimerkkilä (ei MALLI ESIMERKKILÄ tai malli esimerkkilä). Pyydämme tätä, koska syötetyt tiedot siirtyvät annetussa kirjoitusasussaan oppilashallintojärjestelmään.

Linkki lomakkeeseen: Koulutulokkaan koulupaikan vahvistaminen määräajan jälkeen

Oppivelvollisuusilmoituksesta löytyvät tiedot lapselle osoitetusta koulupaikasta, ohjeet paikan vahvistamiseen ja muuhun kuin osoitettuun kouluun hakemiseen. Kaikki muutokset osoitettuun koulupaikkaan haetaan annetun linkin kautta muutoksen syystä riippumatta esim. jos lapsen osoite on jo muuttunut tai muuttumassa ennen koulun aloitusta tai jos lapsi on menossa toisen kunnan kouluun. Myös kuntaan muuttaneet tai ne, joille ei muusta syystä ole saapunut oppivelvollisuusilmoitusta, ilmoittautuvat kouluun linkin kautta.

  • Koulutulokasinfo huoltajille järjestetään maanantaina 14.1.2019 klo 18.00 - 19.30 Järvenpään lukion auditoriossa (Lukiokatu 1).
  • Maaliskuun loppuun mennessä toimitetaan päätökset muuhun kuin osoitettuun kouluun hakeneille (Osoitetun koulupaikan vahvistaneille ei toimiteta erillistä päätöstä)
  • Koululaisten iltapäivätoimintapaikkojen varsinainen hakuaika alkaa samanaikaisesti koulutulokkaiden koulupaikkojen vahvistamisen kanssa maanataina 14.1.2019 ja jatkuu aina sunnuntaihin 7.4.2019 saakka ja tänä aikana hakeneille postitetaan päätökset 10.5.2019 mennessä.

Lisätietoja:
Jenni Kettunen, perusopetuspalveluiden asiantuntija
jenni.kettunen@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 2272

Koulutulokasinfon 14.1.2019 esitykset:
Arja Korhonen, opetusjohtaja
Tiina Erkkilä-Wahtera, oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö
Anne Peltola, perusopetuksen erityisasiantuntija