A

Kouluu ilmoittautuminen ja koulupaikan hakeminen

Harjula7

 

Oppivelvollisuusilmoitukset koulutulokkaille on postitettu perjantaina 13.1.2017. Kirjeessä tulevat tiedot ensimmäiselle luokalle ( lv 17 - 18 ) ilmoittautumisesta ja iltapäivätoimintapaikan hakemisesta. Mikäli oppivelvollisuusilmoitus ei ole saapunut, pyydetään ottamaan yhteyttä kouluasiainsihteeriin.

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen ja IP -paikan hakeminen tapahtuvat sähköisesti.

Kouluun tutustuminen järjestetään kaikissa Järvenpään peruskouluissa keskiviikkona 24.5.2017 klo 8.00 - 10.00.

Järvenpäässä lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt oppilaaksi ottamisen periaatteet kokouksessaan 9.3.2016 § 11.


Muille luokille koulupaikkaa haetaan lomakkeella:
Koulupaikan hakeminen

Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetusjohtaja /perusopetuksen johtava asiantuntija. Koulut eivät tee koulupaikkapäätöksiä.