A

Kuljetuspalvelut

Järvenpään palveluliikenne

Palveluliikenne on tarkoitettu kaikille Järvenpäässä liikkuville,
mutta erityisesti se palvelee ikääntyneitä ja liikuntaesteisiä.

Tietoa Järvenpään palveluliikenteestä löydätte täältä

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia.
Ikääntyneiden kuljetuspalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin ja kunta myöntää niitä tarveharkintaan ja määrärahoihinsa perustuen.
Järvenpäässä kuljetuspalvelua myönnetään enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Omavastuuhinta on 2€/matka.
Matkat tilataan Lähitaksista, jolla on kuljetuspalveluasiakkaille oma tilausnumero. Lähitaksista tilataan sekä invataksit että tavalliset taksit.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää:
• kun asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen on liian vaikeaa mm. palveluliikenne.
• hänen tulonsa alittavat kaupungin asettamat tulorajat: bruttotuloraja on yhden hengen taloudessa 1250 euroa/kk ja kahden hengen taloudessa 2040 euroa/kk. (1.1.2015 alkaen)
• Lisäksi kuljetuspalveluun on 20 000 euron käteisvarallisuusraja.

Kuljetuspalvelua voitte hakea hakemuslomakkeella (pdf).
Liitteeksi tarvitaan terveydenhuoltohenkilön lausunto (pdf). Hakemuslomakkeet saatte tarvittaessa palveluohjaajalta ja Myllytien neuvonnasta.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex)

Lisätietoa: Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.

Lisätietoa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta:

Vammaispalveluiden yhteystiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelulaki (Finlex)