A

Kuljetuspalvelut

Palveluliikenne

Järvenpään kaupungin palveluliikenne palvelee erityisesti ikääntyneitä ja liikuntaesteisiä kaupunkilaisia. Palveluliikenteen matalalattiabussit lähtevät tasatunnein Myllytien toimintakeskuksen pysäkiltä Polvipolun ja Myllytien risteyksen tuntumasta. Palveluliikenteen bussin voitte tilata soittamalla numeroon 040 843 8075 (lähdöt pohjoiselta alueelta) tai 040 843 8797 (lähdöt eteläiseltä alueelta) ja sopimalla noutopaikasta kuljettajan kanssa. Tilaukset tulee tehdä vähintään tuntia ennen suunniteltua lähtöä. Aamulähdöt klo 9–10 välisenä aikana on tilattava viimeistään edellisenä päivänä kello 15 mennessä.

Palveluliikenteen kertamatkan hinta on 2€/aikuiset ja 1€/alle 12-vuotiaat.

Liikennöinnistä vastaa Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy.

 Järvenpään kaupungin palveluliikenne 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Ikääntyneiden kuljetuspalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin ja kunta myöntää niitä tarveharkintaan ja määrärahoihinsa perustuen.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää silloin, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, että julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen on liian hankalaa ja hänen tulonsa alittavat kaupungin asettamat tulorajat. 1.1.2015 alkaen tuloraja on yhden hengen taloudessa 1250 euroa/kk ja kahden hengen taloudessa 2040 euroa/kk. Lisäksi kuljetuspalveluun on 20 000 euron varallisuusraja. Järvenpäässä kuljetuspalvelua myönnetään enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Omavastuuhinta on 2€/matka.

Kuljetuspalvelua voitte hakea hakemuslomakkeella (pdf). Liitteeksi tarvitaan terveydenhuoltohenkilön lausunto (pdf). Hakemuslomakkeet saatte tarvittaessa palveluohjaajalta ja Myllytien neuvonnasta.

Matkat tilataan Lähitaksista, jolla on kuljetuspalveluasiakkaille oma tilausnumero. Lähitaksista tilataan sekä invataksit että tavalliset taksit.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex)

 

Lisätietoa
Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.

 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja hakemuslomake löytyvät asioi ja vaikuta osiosta - lomakkeiden alta.